Strategisch Beleidsplan Thorbecke Talentschool Rotterdam

In 2016 is een strategisch beleidsplan vastgesteld waarin doelen en ambities voor 2016-2020 zijn beschreven. Op basis van het strategisch beleidsplan schrijft iedere locatie een schoolplan waarin ambities en doelen worden vertaald naar locatieniveau. Aankomend schooljaar wordt samen met de locaties een nieuw strategisch kader geschreven voor de periode 2020-2024.

Hier kunt u het gehele schoolplan 2016-2020 downloaden.