De medezeggenschapsraad (MR)

De dagelijkse leiding van de school is in handen van de schoolleiding. Het personeel, de ouders en de leerlingen kunnen hierop invloed uitoefenen via de medezeggenschapsraad, de MR. Dit kan, omdat de MR over een aantal zaken advies- en instemmingsrecht heeft. De MR van Thorbecke is dus een plek waarin meegedacht én meebeslist kan worden over belangrijke zaken die de school aangaan.

Momenteel bestaat de MR van Thorbecke uit 12 leden;
- 3 docenten van de locatie Prinsenlaan
- 2 docenten van de locatie Prins Alexanderlaan
- 2 docenten van de locatie Nieuwerkerk aan den IJssel
- 2 ouders van leerlingen van de locatie Prinsenlaan
- 1 ouder van de locatie Prins Alexanderlaan
- 1 ouder van de locatie Nieuwerkerk aan den IJssel

De MR is altijd op zoek naar uitbreiding of vernieuwing. We streven er naar om van iedere locatie minimaal 2 personeelsleden én 2 ouders in de MR te hebben. Daarnaast is het ons dit jaar (nog) niet gelukt om een leerling te vinden die in de MR zitting wil nemen.

De MR van de Thorbecke Talentschool Rotterdam is bovendien vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke MR (GMR) van het openbaar onderwijs in Rotterdam (BOOR).

Voor vragen en/of opmerkingen aan het adres van de MR, kunt u contact opnemen met de secretaris, Gina de Visser (gdevisser@tvo-rotterdam.nl) of de voorzitter, Jochem Blaauw (jblaauw@tvo-rotterdam.nl)