Verzekering en aansprakelijkheid


Thorbecke Talentschool Rotterdam kan geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor het beschadigen en/of zoekraken van privé-eigendommen. De school noch het bestuur kan zich daartegen verzekeren. De ouders wordt aangeraden zelf een Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.
De school vergoedt geen schade die een leerling aan een andere leerling of aan de school toebrengt.
De school is niet aansprakelijk voor toegebrachte schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen die zich in het schoolgebouw of op het schoolterrein bevinden.
Privé-eigendommen kunnen worden opgeborgen in de kluisjes die per cursusjaar te huur zijn. De leerling wordt aangeraden kostbaarheden thuis te laten. Als er persoonlijke eigendommen zijn verdwenen dringen we er bij de leerlingen en de ouder(s)/verzorger(s) op aan hiervan aangifte bij de politie te doen en tevens de schoolleiding te informeren.