Beslisboom bij verkoudheidsklachten

Nu de herfst is aangebroken, komen verkoudheidjes vaker voor. Bij sommige verkoudheidsklachten vraag je je misschien af, mag ik nu naar school of moet ik thuisblijven?

Om je hierbij te helpen, verwijzen we naar bijgevoegde "beslisboom". 

Deze beslisboom is ontwikkeld op basis van de richtlijnen van het RIVM en is een leidraad voor ouders van alle kinderen in het voortgezet onderwijs (vanaf ca. 12 jaar), studenten in het MBO en hoger onderwijs, werkende jongeren en volwassenen.

Met deze beslisboom kun je beoordelen of je wel of niet naar school en/of werk mag. Deze beslisboom gaat uit van personen met een normale gezondheid, zonder onderliggende ziekten.

De uitkomst van de beslisboom geldt niet voor andere huisgenoten, gezinsleden, broertjes of zusjes. Voor iedere persoon moet de boom apart doorlopen worden.
Deze beslisboom wordt regelmatig aangepast n.a.v. (ver)nieuw(d)e regelgeving. Kijk voor de meest actuele versie op www.boink.info/coronavirus-kinderopvang of op de website van AJN Jeugdartsen Nederland.

 

Beslisboom 12 plus - BOinK_AJN_RIVM.pdf.pdf