Rotterdam, 24 maart 2020

Geachte ouders en verzorgers,

Het zal u en de leerlingen niet zijn ontgaan: vandaag heeft het kabinet bekend gemaakt dat het centrale eindexamen dit schooljaar komt te vervallen. Een uitzonderlijke maatregel. We kunnen goed begrijpen hoe ingrijpend dit is voor de leerlingen, die zich het examenjaar heel anders hadden voorgesteld. Wat de maatregel precies betekent voor de examenleerlingen is voor een deel al duidelijk, en wordt voor een deel nog uitgewerkt. In deze brief informeren we u over wat we nu weten en over het vervolg.

Centraal eindexamen vervalt dit schooljaar

Dat het centraal eindexamen vervalt, betekent niet dat de leerlingen geen diploma krijgen. Zij kunnen dit schooljaar op basis van de resultaten van hun schoolexamens het diploma behalen. Het kabinetsbesluit geeft onze scholen de tijd om tot eind juni het schoolexamen goed en veilig te organiseren en af te sluiten.

Het vervallen van het eindexamen is een uitzonderlijke maatregel in een uitzonderlijke situatie. Wij buigen ons in de komende weken over de vraag hoe we deze richtlijn op een zorgvuldige manier kunnen uitvoeren. De veiligheid en gezondheid van onze leerlingen en medewerkers komen daarbij steeds op de eerste plaats.

Diploma op basis van schoolexamens

Leerlingen kunnen op basis van de resultaten van hun schoolexamens het diploma behalen. Het kabinet geeft scholen langer de tijd om het schoolexamen goed en veilig af te ronden en af te sluiten. De oproep is ook, om in lijn met de nieuwe maatregelen de schoolexamens zo veel mogelijk op afstand te organiseren. De mogelijkheid bestaat dat het Programma van Toetsing en Afsluiting wordt aangepast. Als dat het geval is, dan wordt dit voor toestemming aan de medezeggenschapsraad van de school voorgelegd en gemeld bij de Inspectie.

Wat betekent dit voor de examenleerlingen

Onze vo-scholen zullen alles op alles zetten om ervoor te zorgen dat alle leerlingen die dat verdienen ook in 2020 een diploma behalen. Dat zullen we zorgvuldig doen. Goede kansen voor leerlingen en maximale veiligheid staan daarbij voorop.

De nieuwe maatregelen van het ministerie van OCW zullen uiterlijk op 6 april praktisch uitgewerkt zijn. Daarbij zullen de aanwijzingen over de slaag/zak-regeling belangrijk zijn. Daarom nemen onze scholen tot 7 april de tijd om de schoolexamens inhoudelijk en organisatorisch voor te bereiden. Vanaf 7 april kunnen de schoolexamens op onze scholen weer opgepakt worden. Dit betekent ook dat de scholen in ieder geval tot en met 6 april gesloten zijn.

In de uitzonderlijke situaties waarin een enkele leerling de komende dagen toch naar school moet komen, zullen de bijeenkomsten bestaan uit maximaal drie personen. Bij BOOR volgen we vanzelfsprekend de landelijke maatregelen van het RIVM en het Kabinet.

Tot slot

Nogmaals: wij realiseren ons hoe ingrijpend deze maatregelen zijn voor onze leerlingen, voor onze medewerkers en voor u. En dat er mogelijk nog vragen en onduidelijkheden zijn. Op deze pagina van de rijksoverheid staan veel vragen en antwoorden. Neem ook gerust contact met ons op. We hebben misschien nog niet op alles een antwoord, maar we zijn volop bezig de maatregelen nader uit te werken en hopen u hierover zo spoedig mogelijk verder te informeren.

Met vriendelijke groet,

Mirjam Berkhout, rector Thorbecke Voortgezet Onderwijs
Petra v.d. Berg, locatiedirecteur Thorbecke Nieuwerkerk ad IJssel
André Eikenboom, locatiedirecteur Thorbecke Merkelbachstraat
Roel Schrauwen, locatiedirecteur Thorbecke Prins Alexanderlaan
Frank Vijg, locatiedirecteur Thorbecke Prinsenlaan