Rotterdam, 18 maart 2020

Betreft: informatie over het afnemen van schoolexamens eindexamenkandidaten

Beste leerling en ouders/verzorgers,

Gisteravond zijn wij geïnformeerd over het feit dat het Ministerie van Onderwijs heeft besloten dat de Schoolexamens (SE) opgestart kunnen worden voor onze leerlingen in de examenklas. Uiteraard zullen wij gehoor geven aan deze oproep, maar dat vraagt wel zorgvuldigheid.

Zoals het er nu naar uitziet gaat het Centraal Examen zoals gepland van start op donderdag 7 mei. Tevens heeft de minister de scholen extra ruimte gegeven voor het afronden van het schoolexamen, bijvoorbeeld door het aanpassen van het PTA. Tevens is er de mogelijkheid om mondelingen bijvoorbeeld via Teams Microsoft uit te voeren zodat er geen fysiek contact is tussen docent en examenkandidaat. Herkansingen en inhaalmomenten mogen ook later plaatsvinden.

Uiteraard informeren wij de Inspectie van het Onderwijs over eventuele aanpassingen en voldoen wij hiermee aan alle wettelijke eisen inzake afname Schoolexamen.

U zult begrijpen dat wij hard aan het werk zijn om zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over het examenrooster en de wijze waarop het Schoolexamen zal plaatsvinden. Al onze locaties zullen u middels een locatiebericht hier verder over informeren.

We willen u erop wijzen dat we een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben ten aanzien van de gezondheid van ons personeel en leerlingen. Op school nemen wij deze periode dan ook extra hygiënemaatregelen: in de zalen houden we afstand en we zorgen voor extra schoonmaak.

Uw zoon of dochter kan niet naar school als er sprake is van ziekteverschijnselen, ook al zijn deze mild. Indien wij de inschatting maken dat uw kind wel ziekteverschijnselen heeft dan zijn wij genoodzaakt om uw kind per direct naar huis te sturen. Deze richtlijnen gelden uiteraard ook voor ons personeel. We willen aan u vragen of u onderstaande richtlijnen ook met uw kind wilt bespreken.

 

Richtlijnen Thorbecke Voortgezet Onderwijs;

1. Leerlingen en medewerkers moeten klachtenvrij zijn. Dit betekent:

    - Geen koorts

    - Niet hoesten en niezen

    - Geen keelpijn

    - Geen klachten zoals een duidelijke verkoudheid (waarbij je een loopneus hebt e.d.)

 

2. Leerlingen blijven 1,5 meter bij elkaar vandaan. Wij vragen dit heel duidelijk bij binnenkomst en hebben de tafels ook zo geplaatst in de lokalen. Leerlingen zitten ook tijdens het schoolexamen minimaal 1,5 meter bij elkaar vandaan. In een regulier lokaal kunnen daardoor maximaal 12 leerlingen verspreid zitten.

 

3. Wanneer er examens zijn met meer klassen, dan zullen groepen niet allemaal tegelijk starten.

 

4. Bij binnenkomst gaan leerlingen direct naar het lokaal toe. Als zij na een examen moeten wachten op hun mondeling, dan kan dit (ook weer verspreid) in diverse andere lokalen. Leerlingen die klaar zijn met het schoolexamen gaan daarna direct naar huis.

   

Mijn kind kan niet deelnemen vanwege ziekteverschijnselen of andere gezondheidsklachten;    

Indien uw zoon of dochter gezondheidsklachten heeft en niet naar school kan komen dan kan uw kind nu niet het schoolexamen maken.

Er zijn dan een aantal scenario’s:

Scenario 1

Een leerling maakt later in april alsnog de schoolexamens wanneer hij/zij klachtenvrij is. Dit zou in buitengewoon bijzondere gevallen ook nog kunnen in de meivakantie. Normaal moeten wij uiterlijk 10 dagen voor het centraal examen de resultaten schoolexamens doorgeven. Hiermee worden leerlingen definitief aangemeld voor het Centraal Examen (CE). Dit mag nu later, maar moet wel voor de start van het CE. Wij gaan daarom nu de cijfers van het schoolexamen op uiterlijk woensdag 6 mei doorgeven.

Scenario 2

De gezondheidsklachten blijven aanhouden of de situatie is over een paar weken veranderd, waardoor leerlingen niet meer naar school mogen komen (bijv. bij een Lock-down situatie), waardoor de leerling niet voor 1-mei het schoolexamen (en herkansingen) heeft kunnen afronden. Dan kan de leerling niet deelnemen aan CE 1 (het centraal examen vanaf 7 mei 2020). In de periode dat het CE 1 wordt afgenomen bij de andere leerlingen, gaat de leerling die het SE nog moet afronden alsnog de schoolexamens maken en herkansen. De leerling maakt dan het centraal examen in de periode van CE 2 (= 15 t/m 18 juni).  CE 2 is normaal de periode waarin de herkansing wordt gemaakt. Kortom, in dit scenario schuiven de centraal examens (die normaal in CE 1 worden gemaakt) naar CE 2.

 

Tot slot. Zoals we de afgelopen dagen hebben gemerkt, kan de situatie van dag tot dag verschillen. De mogelijkheid bestaat dat we bovenstaande plannen door aangescherpte maatregelen moeten aanpassen of intrekken. Zodra er ontwikkelingen zijn, ontvangt u, zoals u inmiddels gewend bent, een bericht via Magister, Communicator en social media.

Wij wensen onze examenkandidaten veel succes toe in deze spannende examentijd!

Met vriendelijke groet,

Mirjam Berkhout, rector Thorbecke Voortgezet Onderwijs
Petra v.d. Berg, locatiedirecteur Thorbecke Nieuwerkerk ad IJssel
André Eikenboom, locatiedirecteur Thorbecke Merkelbachstraat
Roel Schrauwen, locatiedirecteur Thorbecke Alexanderlaan
Frank Vijg, locatiedirecteur Thorbecke Prinsenlaan