Geachte ouder(s), verzorgers,

De afgelopen twee dagen zijn alle collega’s van onze locaties hard aan het werk gegaan om het thuisonderwijs van uw zoon en/of dochter vorm te geven. Ook de komende dagen zal dit het geval zijn.

Er zijn binnen TVO afspraken gemaakt over de wijze van communiceren, we willen u hier graag over informeren.

Docenten zijn druk bezig om voor een langere periode voor al hun klassen studiewijzers, opdrachten, huiswerk en lesmateriaal klaar te zetten in Magister. Magister is voor u en uw kind een belangrijke informatiebron. Helaas kampt Magister vandaag met technische storingen, wij kunnen hier als scholengroep niets aan doen, behalve u tijdig informeren. Dit doen wij in ieder geval via de gebruikelijke social media en onze website.  

Er is de afspraak dat alle docenten hun leerlingen informeren via Microsoft Outlook. Uw zoon en/of dochter heeft een eigen emailaccount van school. Afspraken met betrekking tot bereikbaarheid van de docent, afspraken etc. worden gecommuniceerd via Microsoft Outlook. Daarnaast onderzoeken we op enkele locaties ook de mogelijkheid of de docent via Microsoft Teams in contact kan staan met de klas. U wordt hier door ons in een later stadium over geïnformeerd.

Naast Magister en Microsoft Outlook wordt er door ons met enige regelmaat ook telefonisch contact met u als ouder, zoon of dochter gezocht. Daarnaast informeren de locaties u ook met een eigen nieuwsbrief.

Alle lessen en toetsen komen te vervallen en ook de rapportvergadering zal een andere invulling krijgen. Uiteraard is er vanuit ons het overleg hoe we de voortgang van uw kind goed kunnen blijven volgen. Daar hebben we uw hulp ook bij nodig. Bespreek dagelijks met uw kind wat de planning is, ondersteun uw kind bij het formuleren van vragen en bespreek de voortgang van uw kind met de mentor. Deze situatie zal minimaal voortduren tot 6 april a.s.

Wij gaan er vanuit dat – gezien de leeftijd – alle leerlingen zelfstandig thuis kunnen blijven; ook als de ouders afwezig zijn. Als dit problemen oplevert omdat u als ouder, verzorger werkt in een van de vitale beroepen, dan kunt u dit doorgeven aan de locatie waarop uw kind zit. De locatie zal vervolgens contact opnemen met u. Onze VMBO locatie in de Prins Alexanderlaan is speciaal voor deze doelgroep geopend.

In de loop van de week zal meer duidelijk worden over de besluiten vanuit de overheid m.b.t. de examens. U wordt hier door ons over geïnformeerd.

Om eventuele vragen goed en gestructureerd van een antwoord te kunnen voorzien, hebben we voor iedere locatie een apart mailadres. U kunt ook telefonisch contact opnemen met de locatie.

Zit uw kind op TVO Prinsenlaan?

Mail uw vragen naar; CommunicatiePL@tvo-rotterdam.nl

Zit uw kind op het TVO VMBO Alexanderlaan?

Mail uw vragen naar: CommunicatieAL@tvo-rotterdam.nl

Zit uw kind op TVO Nieuwerkerk?

Mail uw vragen naar;  CommunicatieNK@tvo-rotterdam.nl

Zit uw kind op TVO Merkelbachstraat?

Mail uw vragen naar; CommunicatieMB@tvo-rotterdam.nl

Het zijn ongewisse tijden waar wij in verkeren. Er wordt veel van iedereen gevraagd. Laten we elkaar, ook al is dit misschien alleen nog maar mogelijk op wat afstand, steunen en helpen onder de huidige omstandigheden. En laten we bovenal hopen dat wij allen gezond blijven!

Met vriendelijke groet,

Mirjam Berkhout, rector Thorbecke Voortgezet Onderwijs
Petra v.d. Berg, locatiedirecteur Thorbecke Nieuwerkerk ad IJssel
André Eikenboom, locatiedirecteur Thorbecke Merkelbachstraat
Roel Schrauwen, locatiedirecteur Thorbecke Alexanderlaan
Frank Vijg, locatiedirecteur Thorbecke Prinsenlaan