Rotterdam, 15 maart 2020

 

Op 15 maart 2020 heeft het kabinet aangekondigd dat alle scholen in het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs per direct worden gesloten vanwege de aangescherpte maatregelen rond het coronavirus.

Dat betekent dat ook onze school voor leerlingen vanaf heden gesloten is.

De maatregel geldt tot en met 6 april. Het is goed mogelijk dat deze periode wordt verlengd.

Kluisjes leeghalen

Mocht uw kind dit nog niet gedaan hebben, dan wordt uw kind dinsdagochtend 17 maart en woensdagochtend 18 maart in de gelegenheid gesteld tussen 9.00 en 11.00 uur zijn of haar kluisje leeg te halen, zodat alle benodigde schoolboeken thuis zijn.

Komende periode

Deze week maken de teams van alle scholen een plan van aanpak hoe we de komende periode met de situatie zullen omgaan. We informeren u deze week hier verder over. We begrijpen dat er veel vragen en zorgen kunnen leven. We doen een beroep op uw vertrouwen dat wij zorgvuldige afwegingen zullen maken en het belang van de leerlingen, ook als zij thuis zijn, steeds voorop stellen.

Schoolexamens

Voor de examenkandidaten geldt dat deze week alle schoolexamenonderdelen worden verplaatst naar een ander moment. Scholen voor het voortgezet onderwijs krijgen hierover in de komende week nadere informatie vanuit de overheid. Zodra er meer helderheid is, informeren we u over het verloop en de voortgang van de examens.

Heb je of heeft u vragen?

Zie onze pagina veelgestelde vragen. Heb je/heeft u vragen die specifiek betrekking hebben op jou, u/uw kind of Thorbecke, kan je/kunt u contact met ons opnemen via de mailadressen die we hiervoor hebben aangemaakt. 

Zit je/uw kind op TVO Prinsenlaan? Mail je/uw vragen naar: CommunicatiePL@tvo-rotterdam.nl
Zit je/uw kind op TVO Prins Alexanderlaan (vmbo met Sport & Dans)? Mail je/uw vragen naar: CommunicatieAL@tvo-rotterdam.nl
Zit je/uw kind op TVO Nieuwerkerk? Mail je/uw vragen naar: CommunicatieNK@tvo-rotterdam.nl
Zit je/uw kind op TVO Merkelbachstraat? Mail je/uw vragen naar: CommunicatieMB@tvo-rotterdam.nl

Tijden van crisis brengen veel onzekerheid met zich mee. Een ideale oplossing bestaat er niet. Maar samen kunnen we heel veel aan. Dank voor uw begrip!

Mirjam Berkhout, rector Thorbecke Voortgezet Onderwijs
Petra v.d. Berg, locatiedirecteur Thorbecke Nieuwerkerk ad IJssel
André Eikenboom, locatiedirecteur Thorbecke Merkelbachstraat
Roel Schrauwen, locatiedirecteur Thorbecke Prins Alexanderlaan
Frank Vijg, locatiedirecteur Thorbecke Prinsenlaan