Thorbecke Talentschool Rotterdam wil het onderwijs mede gestalte geven met de hulp van de middelen die de technologie ons biedt, zowel in het klaslokaal als elders. Bij de toegenomen mogelijkheden die het leren op afstand ons biedt, komt de noodzaak deze verstandig en met respect te gebruiken.

Daarom is er een protocol voor het computergebruik op Thorbecke Talentschool Rotterdam opgesteld. Wilt u goed nota nemen van dit protocol en het -na het gelezen en goedgekeurd te hebben- ondertekend inleveren op de administratie van de school. Leerlingen die het protocol niet ondertekend hebben ingeleverd, krijgen geen toegang tot de schoolcomputers.

Zie Protocol ICT.