Examenreglement V.W.O. - H.A.V.O. - M.A.V.O. / V.M.B.O.

 

Het college van bestuur van de Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam, gelet op het Eindexamenbesluit V.W.O. - H.A.V.O. - M.A.V.O. - V.M.B.O., stelt vast het navolgende examenreglement voor de openbare scholen voor voortgezet onderwijs in Rotterdam:

Examenreglement 2021-2022.pdf