Op de school worden verschillende afspraken gemaakt, deze worden vastgelegd in reglementen, protocollen en statuten. Een keer in de vier jaar of jaarlijks worden deze afspraken herzien zodanig dat alles op school alles goed blijft verlopen. Deze afspraken worden afgestemd met de rector, locatiedirecteuren en MR.

Denk bijvoorbeeld eens aan de volgende situaties.

- Mag ik een rekenmachine gebruiken tijdens het examen? Zie hiervoor het Examenreglement.

- Ik wil op vakantie maar heb nog geen vakantie, mag dat? Lees voor je boekt eerst de Algemene regels verzuim/leerplicht.

- Ik vind het soms zo leuk in de klas, dat wil ik filmen en op social media delen! Check eerst ons Protocol sociale media.

- Ik heb pauze, dan mag ik toch wel even een spelletje doen op een schoolcomputer?  Ook hiervoor gelden regels, lees ze in het ICT protocol.

- Als ik zeg dat een klasgenootje niet mee mag doen, dat is toch niet zo erg? Wij vinden van wel, lees het maar in ons Pestprotocol.

 

Je vindt alle afspraken, regels, protocollen, statuten en reglementen in het overzicht rechts.