Thorbecke Voortgezet Onderwijs

Leerlingvolgsysteem Magister

Zowel leerlingen als ouder(s)/verzorger(s) hebben toegang tot Magister op de homepage van de website. Magister is het digitale leerlingvolgsysteem. U vindt hier onder meer informatie over cijfers, huiswerk, het rooster en absenties.

U kunt inloggen met het mailadres dat u aan de administratie heeft doorgegeven bij de aanmelding van uw kind. Ouders van nieuwe leerlingen ontvangen in september een brief met hun inloggegevens. 
Nieuwe leerlingen krijgen aan het begin van het schooljaar inloggegevens.

Als u uw wachtwoord vergeten bent, kunt u zelf een nieuw wachtwoord instellen.

Werkt uw mailadres niet meer? Vraagt u dan nieuwe inloggegevens aan bij mevrouw Hirschfeld, dhirschfeld@tvo-rotterdam.nl.

Afbeeldingsresultaat voor magister 6 logo

Inloggen...

Bekijk de handleiding voor het ouderportaal.


Inloggevens vergeten?