Thorbecke Voortgezet Onderwijs

Leerlingen en hun ouder(s) / verzorger(s)

 

Ouderportaal

Via het ouderportaal kunnen ouders inloggen en alle informatie over cijfers, huiswerk, contact met docenten enz. bekijken. Inloggen gebeurt met uw eigen e-mailadres dat bij aanmelding bij de school opgegeven is.

De leerlingenraad

Onder begeleiding van twee à drie personeelsleden bespreekt de leerlingenraad zaken die voor leerlingen van belang zijn. De leerlingenraad is bevoegd om gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan locatieleiding, kerndirectie en/of MR. Hiermee is een belangrijk beleidsvoornemen uit het schoolplan ten uitvoer gebracht.

De ouderraad

Ouder(s) / verzorger(s) uit de oudergeleding zijn vertegenwoordigd in de ouderraad van onze school. De ouderraad is actief bij diverse activiteiten binnen de school en kan de spreekbuis zijn van de ouder(s) / verzorger(s) die verbonden zijn aan onze school. Hiervoor is regelmatig overleg met de locatiedirecteur. Leest u verder onder het kopje Ouderraad.

De medezeggenschapsraad

Onze school kent natuurlijk ook een medezeggenschapsraad. Hierin zitten de vertegenwoordigers van docenten, ouder(s) / verzorger(s) en leerlingen. Belangrijke beslissingen die onze school aangaan worden hierin besproken. Zie ook het kopje Medezeggenschapsraad.

Contacten met ouder(s) / verzorger(s)

Gedurende het schooljaar worden er verschillende avonden georganiseerd om het nodige contact met de ouder(s) / verzorger(s) te verkrijgen. Dit kunnen informatieavonden zijn of speciale avonden over een bepaald thema. Zo zijn er avonden over keuzebegeleiding, organisatie van de school of buitenles activiteiten. Hier kunt u gesprekken voeren met docenten over de vorderingen van uw kind. Vier keer per jaar is er een ouderspreek-avond, waar u naar aanleiding van de rapportcijfers gesprekken kunt voeren met de mentor.

Indien noodzakelijk, zal de mentor of afdelingsleider natuurlijk ook contact met u opnemen.

 

Inloggen...

Bekijk de handleiding voor het ouderportaal.


Inloggevens vergeten?