Thorbecke Voortgezet Onderwijs

vmbo voor sport & dans is een Veilige School

Het vmbo voor sport & dans heeft vanaf 23 november het predicaat Veilige School Rotterdam. Dat betekent dat er naast het bordje van Topsporttalentschool een bordje Veilige School aan de muur hangt.

 

 

 

 

 

 

Het betekent natuurlijk veel meer, namelijk dat de school een veilige, aantrekkelijke omgeving is voor leerlingen en medewerkers. Een omgeving waar geleerd wordt en waar fouten gemaakt mogen worden. Een omgeving, een school waar een open, fijne schoolcultuur heerst en waar aantrekkelijk onderwijs gegeven wordt. En ook een school die open staat voor andere organisaties, een school die samenwerkt met externen als dat beter is voor de leerling. Het vmbo voor sport & dans werkt veel samen met sportbonden, maar ook met instanties die extra zorg kunnen geven aan leerlingen.

Locatiedirecteur van het vmbo voor sport & dans Jaco Molendijk: ‘Ik ben blij dat het harde werk van het team gezien en gewaardeerd wordt door Rotterdam en door de ouders en leerlingen. Het vmbo voor sport & dans is een goede, strenge  en rechtvaardige school waar veel aandacht is voor de combinatie onderwijs en sport of dans – voor alle leerlingen!’
 

Uit het rapport: ‘De gesproken ouders geven aan dat zij hun kinderen altijd met een goed gevoel naar de school laten gaan. Zij vinden dat de school goede contacten met de ouders onderhoudt, veel via de e-mail, maar dat maakt niet uit. Wanneer er een incident is wordt er meteen met de betrokken ouders contact gezocht en worden zij ‘ontboden’ op de school om met elkaar in gesprek te gaan. Ook het lik op stuk-beleid is bij de ouders bekend. De school neemt ook contact op wanneer het goed gaat met hun kinderen en niet alleen wanneer er iets aan de hand is. De docenten zijn erg betrokken en hebben altijd tijd en een luisterend oor. Zij zorgen ervoor dat de leerlingen zelfvertrouwen krijgen en dat zij zelfstandig worden. De school is duidelijk in het aangeven van de grenzen en handhaaft dit ook. De ouders waarderen het zeer dat het team alert is, dat ze meteen reageren, conflicten oplost en hierover meteen contact opneemt met de ouders.’

 

 

« ga terug

Inloggen...

Bekijk de handleiding voor het ouderportaal.


Inloggevens vergeten?

Zit jij in groep 8?

Thorbecke VO is een actieve openbare scholengemeenschap met vier locaties met de nadruk op talentontwikkeling, sport, bewegen en dans. We motiveren je om het beste uit jezelf te halen!