Algemene informatie over het onderwijs

Op onze locatie Tattistraat  bieden wij het VMBO onderwijs aan (Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs). Dat betekent dat wij leerlingen in huis hebben van de basisberoepsgerichte leerweg en de kaderberoepsgerichte leerweg, met en zonder leerweg ondersteunend onderwijs (lwoo).

De leerwegen

Binnen onze locatie bieden wij twee leerwegen van het vmbo aan. Deze leerwegen zijn:

 • Basisberoepsgerichte leerweg (BBL)
 • Kaderberoepsgerichte leerweg (KBL)

Binnen deze leerwegen bieden we de volgende sectoren aan:

De basisberoepsgerichte leerweg

economie met het programma:
  - Economie & Ondernemen

zorg en welzijn met het programma:
  - Zorg & Welzijn breed

combinatie zorg en welzijn/economie met het programma:
 - Diensten & Producten

De kaderberoepsgerichte leerweg

economie met het programma:
  - Economie & Ondernemen

zorg en welzijn met het programma:
  - Zorg & Welzijn breed

combinatie zorg en welzijn/economie met het programma:
 - Diensten & Producten

 

Op onze locatie heeft iedere afdeling zijn eigen deel binnen het gebouw. Dit is overzichtelijk en creëert een rustige en veilige leer- en werkomgeving.

Wij kennen vijf afdelingen:

· Afdeling basis/ kader leerjaar 1 en 2 (highschool en sportklas+)

· Afdeling basis/ kader leerjaar 1 en 2 (dans en sportklas)

· Afdeling zorg & welzijn

· Afdeling diensten & producten

· Afdeling economie & ondernemen

 

Onderbouw
Op alle scholen in Nederland moeten de leerlingen in de eerste jaren de basisvorming volgen. Om recht te doen aan de verschillen tussen leerlingen werken wij wel met verschillende lessentabellen. Een lessentabel geeft het aantal uren aan dat de leerlingen per vak aangeboden krijgen.

De vakken in de basisvorming zijn:

 • Nederlands                                           
 • Engels                                                      
 • Duits (vanaf leerjaar 2)                                 
 • wiskunde                                               
 • mens & maatschappij
 • mens & natuur
 • kunst & cultuur
 • Sport & Bewegen
 • LOB (Loopbaanoriëntatie en -begeleiding)
 • Rekenen
 • Mentorles

 

Brugklassen

Leerlingen in de brugklassen zijn ingedeeld op grond van het advies van de basisschool.

Aan het eind van de brugklas wordt in de overgangsvergadering bepaald of de leerling, op basis van de promotienormen en het advies van de docenten, in klas twee kan worden geplaatst en op welk niveau.

Tweede klassen

Ook in het tweede leerjaar zijn de leerlingen ingedeeld op BK niveau. Centraal dit schooljaar staat de definitieve keuze van de te volgen leerweg in leerjaar 3 en 4. Ook in het tweede leerjaar volgen de leerlingen loopbaanoriëntatie en begeleiding (lob), die de leerlingen voorbereidt op hun keuze van één van de sectoren die we aanbieden. ​

Topsportklassen:

Met ingang van 2017-2018 zijn we gestart met Topsportklassen in de onderbouw en bovenbouw. In deze klassen zitten alle topsporters van onze locatie, verdeeld over een onderbouwklas (leerjaar 1 en 2) en een bovenbouwklas (leerjaar 3 en 4).

Door de topsporters samen in een klas te plaatsen, kunnen we hen optimaal bedienen in hun onderwijsbehoefte. Ze krijgen alle verplichtge vakken aangeboden en maken daarnaast, in overleg met de mentor, topsportcoördinator en thuis, een individueel rooster warin extra studie-uren (SD-uren) worden gepland. ZO hebben de topsporters alle tijd en begeleiding om op school optimaal te presteren. Ze missen (vrijwel) geen reguliere lessen meer en doorlopen op hun eigen tempo en niveau het vmbo.

Bovenbouw

In onze bovenbouw kennen we de volgende opleidingen:

·       De opleiding Sport, Dienstverlening & Veiligheid (SD&V)

(meer info volgt)


·       De opleiding Economie & Ondernemen:

 

Binnen deze afdeling leiden we leerlingen op voor een beroep in de winkel en/of het kantoor. Meerdere dagen  in de week werken de leerlingen in ons open leercentrum, waarin je met de docent de werkzaamheden gaat plannen. Stage is een belangrijke component: in het derde leerjaar is er een stage van twee weken; in het vierde leerjaar hebben leerlingen van oktober tot maart een dag in de week stage.
 

·       De opleiding Zorg & Welzijn breed

De werkvelden die aan bod komen zijn:  baby- en kinderzorg, buurthuis, ziekenzorg , thuiszorg, receptie, uiterlijke verzorging, facilitaire dienstverlening gebouwen en facilitaire dienstverlening voeding.

De leerlingen gaan in groepjes van 2 tot 4 personen per werkveld aan de slag met twee (praktijk) opdrachten. Elk werkveld duurt twee weken en dan schuif je door naar een volgend werkveld.

Dit alles gaat plaatsvinden in een zo echt mogelijke praktijkomgeving. Uiteraard is deze opleiding niet alleen voor meisjes toegankelijk maar ook jongens zijn bij ons van harte welkom!

Ook vakken zoals Nederlands, Engels en maatschappijleer kunnen worden gegeven in dezelfde praktijkruimte. In de verschillende werkvelden krijg je ook opdrachten waarbij je zult zien dat de praktijk van Zorg & Welzijn en de overige vakken zoals Nederlands, Engels, biologie heel goed samen gaan.

Kortom: zoek je een leuke opleiding in een uitdagende leeromgeving, wil je graag iets in de zorg /verzorging of iets met kinderen gaan doen maar je weet nog niet precies wat , dan kan je  bij Zorg & Welzijn Breed erachter zien te komen waar jouw hart ligt!

 

Stage derde en vierde leerjaar

In klas 3 en klas 4 is een belangrijk onderdeel van de opleiding gereserveerd voor stage:

“Leren door doen” in het bedrijfsleven heeft een positieve invloed op de motivatie om te leren. Leerlingen krijgen een beter beeld van de opleiding en krijgen ook een beter beeld van het werkveld waarin zij later, wellicht, terecht komen. Door middel van observatie, ondervraging, meelopen met het personeel en zelfwerkzaamheid, proeven de leerlingen de sfeer in het werkveld. Dit kan hen helpen bewuster voor een vervolgopleiding of een beroep te kiezen.

Aan het einde van het derde leerjaar lopen de leerlingen van VMBO Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg een blokstage van twee weken in bedrijven die passen bij de gekozen leerweg.

In het vierde leerjaar lopen de leerlingen van VMBO-B en K van de afdeling Economie & Ondernemen een beroepsoriënterende stage van één dag in de week.

 

Inloggen...

Bekijk de handleiding voor het ouderportaal.


Inloggevens vergeten?