Topsport Talentschool

Thorbecke is één van de oprichters van Stichting LOOT en de grootste Topsport Talentschool van Nederland. Dat betekent dat we veel leerlingen op school hebben die door hun sportbond als (top)talent zijn aangewezen. Als topsporter krijg je een speciale studiebegeleider die ervoor zorgt dat het lesrooster past bij de uren waarin je sport. Je haalt het diploma op het niveau dat bij je past, terwijl je optimaal kan blijven presteren op het gebied van sport of dans.

 

Over Stichting LOOT:

"Stichting LOOT is de landelijke organisatie die de verbinding vormt van de Topsport Talentscholen in ons land. LOOT is de afkorting van Landelijke Organisatie Onderwijs Topsport. Stichting LOOT is een onafhankelijke stichting die de schakel vormt tussen de sportambities van NOC*NSF en de wet- en regelgeving van het Ministerie van OCW.

Door NOC*NSF erkende talentvolle sporters krijgen op Topsport Talentscholen de gelegenheid om gebruik te maken van speciale studiefaciliteiten voor het voortgezet onderwijs.

Een Topsport Talentschool ontvangt een LOOT-licentie als de school voldoet aan de in de Beleidsregel gestelde criteria. Stichting LOOT toetst deze criteria in opdracht van het Ministerie van OCW en controleert via visitaties en audits de status van de licentie op de school.

In de bovenbouwklassen (vanaf klas 3) heeft een reguliere school beperkte mogelijkheden om talentvolle sporters tegemoet te komen. Met name als de sportprestaties aanleiding geven om meer en harder te gaan trainen, komt het schoolwerk in het gedrang. Op zo'n moment is voor een dergelijke leerling een Topsport Talentschool de uitkomst.

Het is daarom verstandig om al vanaf de brugklas te kiezen voor een Topsport Talentschool als er sprake is van een sportambitie en sporttalent. De ervaring heeft ons geleerd dat een tussentijdse overstap van de ene school naar de andere school veelal niet zonder problemen verloopt. In een periode van intensieve topsportbeoefening is het beter dergelijke studieproblematiek te vermijden."

 

Hoe krijg je een talentstatus?

Stichting LOOT schrijf hierover het volgende:

"Binnen het werkveld van de topsport is het belangrijk om helder te krijgen wie en om welke redenen wordt aangemerkt als talent. Dit schept duidelijkheid voor jongeren, ouders en begeleiders. In- en uitstroom kunnen zo transparant en verantwoord als mogelijk worden vormgegeven en middelen gericht en effectief worden ingezet.

Om hier binnen de topsport helderheid in te krijgen, werken sportbonden en NOC*NSF met een zogenaamd talentprofiel. Een talentprofiel is een korte beschrijving van de competenties van een jonge sporter."

 

Zie verdere informatie: https://www.stichtingloot.nl/topsport-en-onderwijs/informatie-noc-nsf/talentprofielen

en https://www.stichtingloot.nl/topsport-en-onderwijs/wat-is-een-topsport-talentschool/speciale-faciliteiten-op-een-topsport-talentschool/de-noc-nsf-talentstatus-of-loot-status