Fijn dat u de website van Thorbecke Prinsenlaan bezoekt! De locatie Prinsenlaan is één van de vier locaties van Thorbecke VO. Op deze locatie wordt onderwijs gegeven op het niveau vwo, havo en mavo.

Leerlingen worden in een vwo-, havo- of mavo-klas geplaatst.

Leerlingen in leerjaar 1 en 2 (onderbouw) volgen onderwijs in Thorbecke Junior. Dit is een overzichtelijke, warme en prettige afdeling speciaal voor leerlingen in leerjaar 1 en 2. Leerlingen krijgen twee jaar de tijd om te laten zien welk niveau het beste bij je past. Uitgangspunt is dat we leerlingen met een mavo/havo-advies plaatsen in een havoklas. Leerlingen met een havo/vwo-advies worden geplaatst in een vwo-klas. 

Onderwijs

Thorbecke Prinsenlaan biedt leerlingen de mogelijkheid om talentontwikkeling te combineren met onderwijs. Dit doen wij niet alleen voor leerlingen waarvan al gebleken is dat ze een talent hebben voor sport en dans, maar voor álle leerlingen op onze school. Het behalen van het diploma is het allerbelangrijkste. Wij leren leerlingen vanaf dag één dat je nog zo talentvol kunt zijn, maar dat de eerste prioriteit is dat de leerling zijn diploma behaalt op het juiste niveau.

Op het vwo werken we samen met WON (Wetenschapsoriëntatie Nederland). Doel van deze samenwerking is onze vwo-leerlingen middels verWONderdagen ‘wetenschapsoriëntatie’ een gedegen voorbereiding op het wetenschappelijk onderwijs te geven.

Leerlingen hebben de mogelijkheid om het Cambridge B2 First Certificate te halen.