Thorbecke Voortgezet Onderwijs

OUDERRAAD locatie Prinsenlaan

De ouderraad is een commissie van ouders of verzorgers van leerlingen van Thorbecke VO en vertegenwoordigers van de schoolleiding. Zij behartigt de belangen van ouders en leerlingen.

De ouderraad is georganiseerd in een stichting: de Stichting Ouderraad TVO.

Taken van de ouderraad zijn:

- Klankbordfunctie. Geluiden, meningen en omstandigheden van ouders en leerlingen worden in de ouderraad aan de orde gesteld. In de ouderraad worden standpunten gedeeld met de schoolleiding. In de vergaderingen van de ouderraad wordt meegedacht en inzicht verkregen in de achtergronden van het beleid van de school. Zo nodig wordt advies gegeven aan de schoolleiding.

- Beheer van de ouderbijdrage. De vrijwillige ouderbijdrage wordt gebruikt om zaken te financieren die de school graag gerealiseerd ziet en die niet op een andere wijze bekostigd kunnen worden. Ook extraatjes voor de leerlingen, bijvoorbeeld een bijdrage aan de kerstviering of de diploma-uitreiking, worden uit deze pot betaald.

- Ondersteuning bij bijvoorbeeld festiviteiten, activiteiten en ouderavonden.

- Vertegenwoordiging in de Medezeggenschapsraad. Beleidsvoornemens worden door de schoolleiding ter informatie of advies voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. In de medezeggenschapsraad zitten thans leden van de ouderraad.

De ouderraad komt ongeveer een keer per 6 weken bijeen. Als u als ouder ergens mee zit, kunt u in eerste instantie terecht bij de mentor of afdelingsleiding. Komt u er samen niet uit of signaleert u meer algemene zaken, neem dan contact op met een van de leden van de ouderraad. U kunt onderstaand e-mailadres gebruiken. Wij nemen dan contact met u op en bespreken uw ‘geluid’ in de vergadering met de schoolleiding.

 

Contact: ouderraadpl@tvo-rotterdam.nl​

 

Ouders: 

Sandra Korteweg 

voorzitter

Anja Buter

secretaris

Lily Lu

penningmeester

Suzette Barron

lid

Celeke van Haaren

lid

Namens de school: 

Frank Vijg

locatiedirecteur

Fransje Sprenger

afdelingsleider OB

Ton Velberg

afdelingsleider BB

 

Inloggen...

Bekijk de handleiding voor het ouderportaal.


Inloggevens vergeten?

Zit jij in groep 8?

Thorbecke VO is een actieve openbare scholengemeenschap met vier locaties met de nadruk op talentontwikkeling, sport, bewegen en dans. We motiveren je om het beste uit jezelf te halen!