Thorbecke Voortgezet Onderwijs

Goed begin is het halve werk

Wat ons betreft zijn we het schooljaar goed begonnen: er is rust in de school, de sfeer is goed, de werkhouding van de leerlingen in havo4 en havo5 is beduidend beter dan vorig jaar en we hebben al een paar mooie evenementen en een aantal positieve informatieavonden voor ouders achter de rug.
 

Maar ook...

Voor meneer Van der Zande (met zestien vlekkeloze jaren basisschoolervaring) bleek het voortgezet onderwijs te zwaar. We hebben hem direct vervangen door eigen mensen: meneer Tekin voor Nederlands, mevrouw Maas voor Nederlands én het mentoraat van H1B, en onze mevrouw Hoekstra voor Rekenen. Hier zijn we echt blij mee!
Meneer Brewster is ernstig ziek. Mevrouw Middeldorp gaf zijn Aardrijkskundelessen in H3B en V3B. Per 2 oktober hebben we een structurele vervanging aangetrokken: meneer Eversdijk (aangevuld met mevrouw Keijzer voor een aantal Thorbecke-uren). Ook dat zien we als een prima oplossing!
Meneer Velberg, onze zeer ervaren, trefzekere schoolleider uit de bovenbouw, is voor het hele schooljaar afdelingsleider onderbouw. Hij neemt de plaats in van mevrouw Sprenger.
In de bovenbouw floreert meneer De Knegt als afdelingsleider.
Mevrouw Steen, heel belangrijk op onze school, zowel qua sfeer als qua discipline, moet een dag minder gaan werken. Met ingang van aanstaande woensdag wordt ze, voor die ene dag per week, opgevolgd door mevrouw Dam.
 

Voortplanting
Biologie is de natuurwetenschap die zich richt op levende organismen,
levensprocessen en levensverschijnselen.
Meneer Van Nassau doceert niet alleen de theorie, maar gaat ook in de praktijk voorop.
Ook daarin neemt hij blijkbaar alleen met het mooiste resultaat genoegen.
 
Wij feliciteren Emilia met zo’n vader!
 
Meneer van Nassau is in de week van 30-9 tot en met 4-10 thuis bij zijn gezin
en maakt de week daarna zijn rentree.

 

Topdag!
Onze honderd derdeklassers bezorgden honderd ouderen uit Rotterdam-Prinsenland een topdag!
Deze ouderen kregen van de LeefJeUitFoundation een Rondje Rotterdam aangeboden (met de bus langs de mooiste plekken van Rotterdam, met gezelligheid, muziek en Rotterdamse artiesten in de bus).
Onze leerlingen zorgden voor de begeleiding en werkten ondertussen aan een opdracht voor Nederlands, voor een rapportcijfer: kom terug met één levensverhaal van een van de ouderen.
Zo stimuleren we onze leerlingen om iets te betekenen voor anderen én we bieden ze een moderne, praktische manier van toetsen aan (luistervaardigheid,  samenvatten, schrijfvaardigheid).
De ene leerling deed het natuurlijk beter dan de andere, maar het was hartverwarmend om zoveel complimenten over de hele groep te mogen ontvangen: wat zijn ze beleefd, wat zien ze er netjes uit, ze hebben me een topdag bezorgd.
Dank ook voor jullie fijne reacties, zoals:
-Wat leuk; het plezier straalt er bij iedereen vanaf!
-Geweldige foto’s, goed bezig!
- Mooi initiatief dit!
-Onze zoon was enorm enthousiast over vandaag.            
-Geweldig dat jullie dit soort initiatieven aangrijpen!          
-Mooi om wat te beteken voor de ouderen!                               
We zijn met het evenement drie uur live op Radio Rijnmond geweest, kregen vele duizenden reacties op onze social media en stonden de volgende dag paginagroot in het Algemeen Dagblad.
De LeefJeUitFoundation (van de Rotterdamse zakenman Michel Perridon) zet de samenwerking graag voort.
Link naar het artikel in het AD
 
Oud-leerling terug op school!
Meneer Van de Donk haalde Roderick Pijls terug voor een gastles. Hij behaalde zijn diploma in
2009 en is vanaf 2013 professioneel kitesurfer.
Roderick vertelde over de combinatie onderwijs-topsport, het belang van een doel hebben,
het zwarte gat na een topsportcarrière en waarom het handig is om sowieso een plan B te hebben.

Eerste schoolexamens!
De eerste schoolexamenweek is van woensdag 6-11 tot en met woensdag 13-11.
Deze week wordt het rooster daarvoor gemaakt.
Als het in concept klaar is, bespreken de mentoren van de examenklassen het nog met de
leerlingen. 
Zo kunnen ze meepraten over wat voor hen het prettigste rooster is.
 
Highschool Voetbal in volgende fase
Onze Highschool Voetbal is met bijna 200 leerlingen populairder dan ooit.
We groeien toe naar de situatie dat we tot de beste voetbalscholen van Rotterdam
kunnen gaan behoren (inclusief de unieke propositie dat bij ons de trainingen onder
schooltijd plaatsvinden).
Met Richard van Capellen, Jack van den Berg, Richard Mank en
Marinus Barendregt hebben we een optimaal gediplomeerde en ervaren
trainersstaf,
 
waar elke BVO-jeugdopleiding jaloers op is.
Trainer Houtman neemt na de herfstvakantie afscheid van het veld om studiebegeleider van
de topsporters op Thorbecke Alexanderlaan te worden.
Per 15 oktober 2019 is er ook een vaste fysiotherapeut bij de Highschool Voetbal. 
Dennis van Eck, telg uit een beroemde Rotterdamse voetbalfamilie, is er elke dinsdag-
en donderdagochtend.
De nieuwe Nike-kleding ziet er, wat ons betreft, echt goed uit!

Onze Highschool Voetbal gaat weer mooie wedstrijdjes spelen...
Op 12 november om 15.00 uur op Varkenoord met twee teams tegen Feyenoord O13 en O14.

Op 5 december om 15.00 uur op Woudestein met drie teams tegen Excelsior O13, O14 en
O15.
Op 10 december om 15.00 uur bij vv Barneveld (Sportpark ligt aan de Thorbeckelaan!!!)
tegen Oranje Meiden O15.
Het is nu aan de spelers om hun best te doen om in de wedstrijdselecties terecht te komen!
De trainers kijken echt naar ze!

 

Highschool Golf?
De derdejaars-Sportklasleerlingen gaan een Golfcourse van twintig weken volgen op
Golfbaan Seve. De Joost Luiten Foundation neemt alle kosten voor zijn rekening.
Op 1 oktober openden we met een kick-off voor de leerlingen en hun ouders. Joost Luiten
werkte deze ochtend ook zelf met alle leerlingen.
De sportklasleerlingen van de eerste klas waren, samen met hun ouders, ook uitgenodigd
voor deze kick-off.
De eersteklassers die daardoor het Golfvirus te pakken kregen, mogen de hele course van
twintig weken ook volgen.
Een gratis jeugdlidmaatschap van golfbaan Seve voor de leerlingen die meer zouden willen
spelen, is onderdeel van de afspraak.
Dit is (naar we hopen) de opmaat naar een Highschool Golf met ingang van schooljaar
1920-1921, want Joost Luiten blijft graag met ons samenwerken.
In termen van burgerschap gaat het ons om drie dingen:
-kennismaken met een nieuwe sport
-via die sport werken aan focus en concentratie (wat we op school goed kunnen gebruiken)
-voor het latere leven kan Golf een goede bijdrage leveren aan het opbouwen van een
persoonlijk n
etwerk.

 
Maatwerkroosters voor de topsporters
We hebben er langer over gedaan dan de twee à drie weken die we daar gewoonlijk voor
nodig hebben.
Dat komt doordat we het aantal topsporters per studiebegeleider fors hebben teruggebracht
naar maximaal 30 (dus meer persoonlijke aandacht), we vanwege het vertrek van
meneer Van der Zande een aantal wijzigingen in het basisrooster moesten aanbrengen
waardoor een aantal gevonden maatwerkoplossingen onbruikbaar werden, én we veel meer
instroom hadden van topsporters in de hogere leerjaren dan we hadden durven hopen..
Dat laatste is ook weer een signaal dat de school weer aan het groeien is, maar we hebben
dit niet tijdig kunnen opvangen. Sorry daarvoor!
We verwachten (misschien op een paar details na) de  laatste maatwerkroosters in de week
van 1 oktober te kunnen opleveren.
 
 
 
Dansers openen schooljaar van BOOR
Een selectie van onze dansers schitterde op de opening van het nieuwe BOOR-schooljaar in de Arminiuskerk.
Het publiek was geïmponeerd en ontroerd.
En wij trots op onze dansers!

Topprestaties van leerlingen
Op onze Facebook- en Instagrampagina’s berichten we jullie over bijzondere prestaties van
leerlingen: op school, in de sport of in de dans. Daar verwijs ik jullie graag naar.
Vaak leveren leerlingen en ouders zelf berichtjes en foto’s aan van bijzondere belevenissen en
prestaties.
Met elke inzending doen we iets!
Dus: als er iets bijzonders gebeurt, kunnen jullie onze directeur
Frank Vijg appen (0611-364037) of mailen naar (fvijg@tvo-rotterdam.nl).PraktijkOpdracht Wiskunde
Op 27 september hebben alle examenkandidaten voor het vak wiskunde de hele schooldag
gewerkt aan de Praktische Opdracht Wiskunde, die zwaar meetelt in het eindcijfer.
De probleemstelling was dat de directie van een groot bedrijf  met 1.200 werknemers zich afvraagt
of het huidige liftenschema met zes liften verbetering behoeft.        
In groepjes werkten de leerlingen aan het berekenen van de aankomst van de laatste werknemer
op zijn of haar werkplek en aan een voorstel ter verbetering.
 
Introductieprogramma examenklassen
De eindexamenklas-mentoren organiseerden in de eerste schoolweek een uitgebreid
introductie-programma voor alle examenkandidaten, gericht op gezamenlijk willen slagen.
Dat varieerde van sport en gezelligheid tot serieuze workshops over oplossingsstrategiën en
begrijpend lezen tot werken aan het Profielwerkstuk en het uitleggen van de regels die in het
examenjaar gelden.


 
DIA-toetsen Taal en Rekenen
Dit zijn methode-onafhankelijke volg- en eindtoetsen om het niveau van de leerlingen te
bepalen (en daarmee input te leveren voor de ‘doorlopende leerlijnen’).
Dat is ingewikkelde taal voor de toetsen die onze eersteklassers in de periode tot de
herfstvakantie gaan maken. De tweede- en derdeklassers komen aan het eind van het schooljaar
aan de beurt...

Agenda
12-09-2019
19.00-21.00 uur
Informatieavond ouders leerjaar H5+V6
17-09-2019
19.00-21.00 uur
Informatieavond ouders leerjaar 1
18-09-2019
Start 09.15 uur
Schoolfotograaf
IS VERPLAATST naar 10-10-2019
19.00-21.00 uur
Informatieavond ouders leerjaar H2 en H3
24-09-2019
19.00-21.00 uur
Informatieavond ouders leerjaar V2 en V3
25-09-2019
09.15-15.30 uur
3e Leerjaar op pad met senioren (leef je uit stichting info. RDO)
26-09-2019
19.00-21.00 uur
Informatieavond Dyslexie
26-09 t/m 11-10-2019
 
Dia-toetsen Leerjaar 1
03-10-2019
19.00-21.00 uur
Informatieavond ouders leerjaar H4 +V4+V5
09-10-2019
13.00-16.00
Na fotografie
10-10-2019
19.00-21.00 uur
Informatieavond ouders leerjaar H2 en H3
21-10 t/m 25-10-2019
 
Herfstvakantie
29-10-2019
 
Proefstuderen HRO H5 en V6
30-10-2019
 
CKV H4 en V$
30-10-2019
 
Proefstuderen HRO H5 en V6
30-10-2019
15.30-17.30
Terugkomstbijeenkomst “Leef je uit foundation”
30-10-2019
UITERLIJK 17.00 uur
Inleveren conceptversie PWS
06-11-2019
 
CKV H4 en V4
06  t/m 12-11-2019
 
SE1 H5 en V6
12-11-2019
 
Proefstuderen HRO H5 en V6
18-11-2019
Inloop 19.00 uur (start 19.30 uur)
voorlichtingsavond nieuwe Feyenoorders Onder 13 in de personeelskamer
20-11-2019
Vanaf 16.00 uur
Studiebeurs BB Leerlingen
20-11-2019
Hele dag
PO-dag Scheikunde
21-11-2019
 
Alle BB leerlingen huiswerkvrij
25  t/m 29-11-2019
 
In deze week het Debat Nederlands;
H5 (2 middagen) en V6 (1 middag)
29-11-2019
 
Bekendmaking rapporten - uitnodiging 10-minuten gesprekken - ouderportaal open
02-12-2019
UITERLIJK 17.00 uur
Inleveren eindversie (PWS)

 

Contact
Algemeen   010-2890450
Ziek- en betermelding010-2890435
Ton Velbergtvelberg@tvo-rotterdam.nl
Fransje Sprenger    fsprenger@tvo-rotterdam.nl
Jerry de Knegtfdeknegt@tvo-rotterdam.nl
Frank Vijgfvijg@tvo-rotterdam.nl
Instagramthorbeckeprinsenlaan
Facebook    thorbecke prinsenlaan

Inloggen...

Bekijk de handleiding voor het ouderportaal.


Inloggevens vergeten?

Zit jij in groep 8?

Thorbecke VO is een actieve openbare scholengemeenschap met vier locaties met de nadruk op talentontwikkeling, sport, bewegen en dans. We motiveren je om het beste uit jezelf te halen!