Thorbecke Voortgezet Onderwijs

Thorbecke-uren
 

Het onderwijsprogramma, de Thorbecke-uren
Van een aantal vakken wordt (in de onderbouw) één uur minder traditioneel-klassikaal les gegeven.
De aldus vrijgespeelde uren (allemaal begeleid door een docent) zetten de leerlingen zélf terug in hun rooster, dat daarmee veel flexibeler wordt.
Zo krijgen leerlingen de ruimte om naar eigen behoefte te werken én hun rooster in te delen op een manier die ruimte geeft voor andere activiteiten, voor specifieke belangstelling, voor extra werk aan vakken waar ze moeite mee hebben, voor keuze voor docenten waar ze een goede klik mee hebben, enzovoort.


allemaal begeleid door een docent

Door middel van een aantal vaste uren, de flexibele T-uren en goede coaching kan een leerling meedenken over zijn eigen onderwijs. Leerlingen maken op Thorbecke voor een deel van de onderwijstijd  keuzes in tijd, inhoud en vorm.
 

Keuze in Tijd

Elke leerling plaatst verplicht, de brugklas zeven en leerjaar twee en drie, acht T-uren zelf in het rooster.  In de eerste klas wordt dat aanvankelijk begeleid door de mentoren (en voor topdansers en topsporters ook de studiebegeleiders). In latere fases wordt dat voor de meeste leerlingen een vanzelfsprekendheid en richten de mentoren zich vooral op de leerlingen die nog moeite hebben met zelfstandig plannen.
De leerlingen maken hun keuzes met betrekking tot het (in hun persoonlijke rooster) plaatsen van de  T-uren om verschillende redenen.
Bijvoorbeeld:
omdat tijdens dit lesuur een docent aanwezig is voor een vak waar ze extra aan willen werken/uitleg in willen hebben (docenten geven géén klassikale les, maar helpen waar nodig leerlingen individueel)
om op het juiste tijdstip ruimte te maken voor hun  (top)dans of (top)sport-activiteiten
om samen van en naar school te kunnen reizen (ook leerlingen uit verschillende klassen en leerjaren)
om begin- en eindtijd van de schooldag een beetje aan te passen op hun bioritme


Keuze op Inhoud

Leerlingen bepalen zelf aan welk(e) vak(ken) ze gaan werken tijdens de T-uren. Natuurlijk hebben alle leerlingen een weektaak. Die is voor alle leer-vakken aangegeven in studiewijzers.
Hoeveel tijd hieraan besteed wordt, is (in eerste  instantie) aan de leerling zelf. Deze vrijheid wordt aan de leerling gegeven zolang het goed gaat. De leerling mag best eens een fout maken in het plannen, maar als blijkt dat de leerling hier structureel moeite heeft, krijgt deze hierin extra ondersteuning (van mentor en/of studiebegleider).
Het leren plannen en organiseren van de weektaken (schoolwerk en wat niet klaar is, wordt huiswerk) is een belangrijke succesfactor in het onderwijs. Hoe meer de leerling zelf in staat is om zijn/haar werk te plannen en organiseren, hoe succesvoller deze is.
Bovendien beschouwen we dit als een cruciale 21steeeuw-vaardigheid, die cruciaal zal zijn in vervolgstudies, dans- en sportcarrières en moderne werkrelaties.
 

Keuze in de Vorm

Voor een deel wordt de vorm waarin de leerling werkt, bepaald door de opdrachten die in de (digitale) methode staan of die zijn gemaakt door de docent. Binnen de T-uren kan de leerling keuzes maken, zoals 'hoe' hij/zij het werk gaat maken/leren. Werk je zelfstandig of werk je bij een bepaalde opdracht graag samen (leren van elkaar)?

Tijdens een Thorbecke-uur zitten leerlingen uit verschillende basisgroepen met elkaar in een studieruimte.

Contactpersoon: 
mevrouw Susan Middeldorp,
smiddeldorp@tvo-rotterdam.nl

de heer Rik van de Donk,
rvddonk@tvo-rotterdam.nl

 
 
 
 
 
 
 

Inloggen...

Bekijk de handleiding voor het ouderportaal.


Inloggevens vergeten?

Zit jij in groep 8?

Thorbecke VO is een actieve openbare scholengemeenschap met vier locaties met de nadruk op talentontwikkeling, sport, bewegen en dans. We motiveren je om het beste uit jezelf te halen!