Thorbecke Voortgezet Onderwijs

Algemene gegevens

Inrichting van het onderwijs op de locatie Prinsenlaan - havo vwo.

 

De organisatie

Elke klas wordt begeleid door een mentor. De mentor bewaakt de resultaten en het welbevinden van individuele leerlingen. De afdelingsleiders zijn voor leerlingen het aanspreekpunt met wie ze algemene zaken kunnen bespreken. De locatiedirecteur is verantwoordelijk voor de algehele organisatie van de locatie.
 

Onderbouw havo - vwo

Op de locatie Prinsenlaan worden alle basisvormingsvakken gedurende drie jaar aan alle leerlingen aangeboden. Bovendien profileert de locatie zich als een school met bijzondere aandacht voor talentontwikkeling op gebied van sport en dans.
 
In leerjaar 1 t/m 3 havo/vwo zitten de leerlingen voor 80% van hun schooluren in hun eigen klas en volgen de verplichte vakken van de basisvorming. De overige 20% besteden zij aan hun onderbouwprofiel. Dit betreft een vrije ruimte die elke school in Nederland mag invullen. Op Thorbecke Prinsenlaan maken wij de keuze om deze uren in te vullen met verschillende vormen van sport of dans. Je kunt de vrije ruimte maar één keer invullen. Daarom bieden wij onze leerlingen bijvoorbeeld geen muziek of handvaardigheid.
 

Bovenbouw havo - vwo

In de bovenbouw havo en vwo (klas 4 en hoger) is de structuur wezenlijk anders. Leerlingen kiezen een onderwijsprofiel met een bijbehorend vakkenpakket. Wij bieden alle onderwijsprofielen in het havo en vwo:
- Natuur & Techniek (NT)
- Natuur & Gezondheid (NG)
- Economie & Maatschappij (EM)
- Cultuur & Maatschappij (CM)
 
Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat de aansluiting tussen havo en hbo en tussen vwo en universiteit beter kan. De aansluitingsproblemen hebben te maken met zelfstandigheid, maar ook met zaken als spelling, rekenen en onderzoek kunnen doen. Ten einde onze leerlingen ruim voldoende bagage mee te geven voor hun vervolgonderwijs bieden we de leerlingen naast de reguliere vakken ook vaardighedenuren (rekenen / taal).
 
 
 
 

 

Inloggen...

Bekijk de handleiding voor het ouderportaal.


Inloggevens vergeten?

Zit jij in groep 8?

Thorbecke VO is een actieve openbare scholengemeenschap met vier locaties met de nadruk op talentontwikkeling, sport, bewegen en dans. We motiveren je om het beste uit jezelf te halen!