Thorbecke Voortgezet Onderwijs

LEERLINGSTATUUT 2018-2020 ONLINE

Wil je precies weten wat er precies van jou maar ook van de school verwacht wordt. Lees dan het leerlingstatuut!

In het leerlingstatuut zijn de onderwijsregels te vinden.​​ Deze regels betreffen;

 • Het geven van onderwijs door docenten
 • Het volgen van onderwijs door leerlingen
 • Verwijdering uit de les
 • Onderwijs toetsing en examen
 • Huiswerk
 • Rapporten
 • Leerlingendossiers en privacybescherming
 • Overgaan en zitten blijven
 • Ander onderwijs op grond van leerprestaties
 • Te laat komen en afwezigheid
 • Aanwezigheid
 • Vrijheid van meningsuiting
 • Vrijheid van uiterlijk
 • Orde
 • Ongewenste intimiteiten
 • Schoolkrant
 • Aanplakborden
 • Leerlingenraad
 • Disciplinaire maatregelingen (regeling BOOR)
 • Leerlingen en computergebruik
 • Klachtenrecht
 • Klacht bij de directie van de school
 • Klacht bij de commissie van beroep
 
« ga terug

Inloggen...

Bekijk de handleiding voor het ouderportaal.


Inloggevens vergeten?