Thorbecke Voortgezet Onderwijs

Goed leer- en sociaal klimaat

De locatie Prinsenlaan de havo/vwo-locatie van Thorbecke Voortgezet Onderwijs. Leerlingen worden in een havo- of vwo-klas geplaatst.

  

Onderwijs
Thorbecke Prinsenlaan biedt leerlingen de mogelijkheid om talentontwikkeling te combineren met onderwijs. Dit doen wij niet alleen voor leerlingen waarvan al gebleken is dat ze een talent hebben voor sport en dans, maar voor álle leerlingen op onze school. Het behalen van het diploma is het allerbelangrijkste. Wij leren leerlingen vanaf dag één dat je nog zo talentvol kunt zijn, maar dat de eerste prioriteit is dat de leerling zijn diploma behaalt op het juiste niveau.

Op het vwo werken we samen met WON (Wetenschapsoriëntatie Nederland). Doel van deze samenwerking is onze vwo-leerlingen middels verWONderdagen ‘wetenschapsoriëntatie’ een gedegen voorbereiding op het wetenschappelijk onderwijs te geven.

Leerlingen hebben de mogelijkheid om het Cambridge English First Certificate te halen.

Profielen in de onderbouw
Wij hebben er voor gekozen het schoolleven van onze leerlingen te verrijken met specifieke profielen in de onderbouw. Bij Thorbecke Prinsenlaan kunnen leerlingen kiezen uit de profielen:

  • Sportklas 
  • Highschool Voetbal / Hockey / Basketbal / Handbal
  • ​Topsport (voor leerlingen met een topsport talentstatus)
  • Highschool Dans
  • Topdans (voor leerlingen met een DAMU-status)

Bij de highschool sport werken we met gediplomeerde trainers, sportbonden en Regionale Talentcentra (RTC's). Bij de highschool Dans is Lucia Marthas Institute for Performing Arts de samenwerkingspartner.

De profielen worden in leerjaar 1 t/m 3 aangeboden binnen de vrije ruimte die elke school heeft. Wij geven dus niet minder les in vakken als Nederlands, Engels, wiskunde, enz. In de bovenbouw is er geen vrije ruimte in het programma, maar het is wel mogelijk om op Thorbecke Prinsenlaan examen te doen in vakken die aansluiten bij het profiel. Zo kun je eindexamen doen in het vak Dans of het vak Bewegen, Sport & Maatschappij (BSM).

Topsport
Thorbecke V.O. is een Topsport Talentschool (www.stichtingloot.nl). Er zit een grote groep topsporters op onze school die hun sport met school zo optimaal mogelijk combineren. Topsporters uit de hele regio bezoeken onze school.

Topdans (DAMU)
Thorbecke Prinsenlaan is een school die, in samenwerking met Lucia Marthas Institute for Performing Arts (www.luciamarthas.nl), een vooropleiding dans aanbiedt. De wettelijke DAMU-regeling maakt het jonge toptalenten mogelijk, de vooropleiding te combineren met havo of vwo.

Bovenbouw
In de bovenbouw van havo en vwo (klas 4 en hoger) is de structuur anders. Het beleid van het Ministerie van OCW richt zich op de vakkenpakketten (de profielen), de berekening van de weektaak in termen van studielast en de didactiek.

Thorbecke Prinsenlaan biedt alle examenprofielen:

- Cultuur & Maatschappij (C&M)
- Economie & Maatschappij (E&M)
- Natuur & Gezondheid (N&G)
- Natuur & Techniek (N&T)

Om onze leerlingen ruim voldoende bagage mee te geven voor hun vervolgonderwijs bieden we de leerlingen naast de reguliere vakken vaardighedenuren aan. Het vaardighedenuur is bedoeld om specifieke vaardigheden, van belang voor alle vakken, extra te oefenen. We kennen daarbij de volgende onderdelen:
- Vaardigheden-uur Taal:  Begrijpend lezen / woordenschat (leerjaar 1 + deel leerlingen leerjaar 2 en 3)      - Vaardigheden-uur Rekenen: Rekenvaardigheden (leerjaar 1 t/m 4) 

Geen beperking, maar een verrijking!
Het is heel belangrijk om te weten dat een keuze voor een bepaald profiel je niet beperkt in de keuzes voor een vervolgopleiding. Wanneer je dokter wilt worden of een eigen bedrijf wilt beginnen, dan kun je in de bovenbouw zonder belemmeringen kiezen voor het profiel Natuur & Gezondheid, of Economie & Maatschappij.

Dit alles bieden wij in een modern en overzichtelijk gebouw. Natuurlijk zijn wij gecertificeerd als Gezonde School èn Veilige School.

Inloggen...

Bekijk de handleiding voor het ouderportaal.


Inloggevens vergeten?

Zit jij in groep 8?

Thorbecke VO is een actieve openbare scholengemeenschap met vier locaties met de nadruk op talentontwikkeling, sport, bewegen en dans. We motiveren je om het beste uit jezelf te halen!