Thorbecke Voortgezet Onderwijs

Kwaliteitszorg

Cijfers geven de indruk dat iets absoluut is. Hoge slaagpercentages geven het idee dat de kwaliteit van de school goed is. Immers, vrijwel iedereen is geslaagd. Maar wat weten we van de voorgeschiedenis van deze groep leerlingen? Hoeveel zijn er ooit blijven zitten, hoeveel hebben de school voortijdig verlaten of hoeveel hadden een vwo-advies, maar verlaten de school met een havodiploma? Welke keuzes zijn er door de leerling en ouders gemaakt met betrekking tot de talentontwikkeling van sport of dans? Kortom, getallen zijn belangrijk maar er ligt vaak een hele wereld achter verborgen.

Thorbecke Voortgezet Onderwijs wil leerlingen begeleiden naar een diploma dat het best bij hen past en het meest recht doet aan hun talenten. Mocht een diploma onverhoopt toch onhaalbaar blijken dan wijst de school de weg naar een gepaste vervolgopleiding of de arbeidsmarkt.

Onze cijfers zijn voldoende (zie www.kwaliteitskaart.nl, onder ‘Opbrengsten’ ).

In het schoolplan 'Zin in Leren', dat is op te vragen bij de administratie van de school, is aangegeven hoe de school continue en systematisch werkt aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.

Prettig is dat ouders en leerlingen positief over de school oordelen, blijkens de resultaten van de tevredenheidsenquêtes die wordt afgenomen.

In 2012 is er onder de ouders van de 3e klassen een onderzoek gedaan:

1. Veiligheid op school 8.4

2. Sfeer op school 7.7

3. Respect voor leerlingen 7.9

4. Duidelijkheid regels 7.7

5. Informatie vorderingen 7.0

6. Informatie aan ouders 7.1

7. Meetellen mening ouders 6.6

8. Maakt belofte waar 7.0

9. Onderwijs 7.1

10. Vakbekwaamheid docenten 6.8

11. Aantrekkelijkheid onderwijs 6.6

12. Imago school 7.2

13. Aanraden school aan anderen 7.4

14. Begeleiding mentor 7.4

15. Hulp bij leer- of gedragsproblemen 6.8

16. Begeleiding bij keuzemomenten 7.2

Gemiddeld 7.2

 

Resultaat leerlingtevredenheid havo/vwo 2008 2010 2012

Eindcijfer 6.1 6.3 6.5

1. Schoolgebouw 6.9 7.1 7,2

2. Toezicht 5.7 6.1 6.2

3. Schoolcultuur 7.0 7.2 7.1

4. Docentgedrag 5.3 5.6 5.6

5. Begeleiding 6.1 6.3 6.2

6. Veiligheid 6.3 6.4 6.5

7. Informatie 5.3 5.5 5.3

8. Imago van de school 6.8 7.3 7.3

9. Toetsing en feedback 5.9 5.8 6.1

10. Contact leiding en leerling 5.7 6.0 6.6

Vensters voor verantwoording 6.1 6.2

Meer gedetailleerde informatie over de schoolresultaten is op te vragen bij de administratie van de school.

Examenresultaten (in procenten) THORBECKE VO, locatie Prinsenlaan

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

vwo

82

71

88

77

92

93

havo

87

80

92

95

93

86

 

 

 

Inloggen...

Bekijk de handleiding voor het ouderportaal.


Inloggevens vergeten?

Zit jij in groep 8?

Thorbecke VO is een actieve openbare scholengemeenschap met vier locaties met de nadruk op talentontwikkeling, sport, bewegen en dans. We motiveren je om het beste uit jezelf te halen!