Thorbecke Voortgezet Onderwijs

Algemene gegevens

De organisatie
Elke klas wordt begeleid door een mentor. De mentor bewaakt de resultaten en het welbevinden van individuele leerlingen. De afdelingsleiders zijn voor leerlingen het aanspreekpunt met wie ze algemene zaken kunnen bespreken. De afdelingsleiders hebben de leiding in hun afdeling.

De locatiedirecteur is verantwoordelijk voor de algehele organisatie van de locaties Prinsenlaan en Merkelbachstraat.

De basisvorming
Op de locatie Prinsenlaan worden alle basisvormingsvakken in de eerste drie leerjaren aan alle leerlingen aangeboden. De locatie profileert zich als een school met bijzondere aandacht voor talentontwikkeling op het gebied van sport en dans.

In de onderbouw volgen de leerlingen hun lessen in een vaste klas. De profieluren volgen ze met leerlingen uit andere klassen en leerjaren.

Inrichting havo en vwo
In de bovenbouw van havo en vwo (klas 4 en hoger) is de structuur wezenlijk anders. Het beleid van het Ministerie van OCW richt zich op de vakkenpakketten (de profielen), de berekening van de weektaak in termen van studielast en de didactiek.

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat de aansluiting tussen havo en hbo en tussen vwo en universiteit te wensen overlaat. De aansluitingsproblemen hebben te maken met zelfstandigheid, maar ook met zaken als spelling, rekenen en onderzoek kunnen doen. Ten einde onze leerlingen ruim voldoende bagage mee te geven voor hun vervolgonderwijs bieden we de leerlingen naast de reguliere vakken vaardighedenuren aan. Het vaardighedenuur is bedoeld om specifieke vaardigheden, van belang voor alle vakken, extra te oefenen. We kennen daarbij de volgende onderdelen:
- Taal/ spelling/ woordenschat en rekenvaardigheden in klas 1 t/m 4
- Computervaardigheden: leerjaar 3 van havo en vwo (word en excel)
- Onderzoekvaardigheden voor profielwerkstuk: leerjaar 4 van havo en vwo
- Presenteren: 4 havo en 5 vwo

Speciaal voor de vwo-leerlingen hebben we het vak wetenschapsorientatie.

Inloggen...

Bekijk de handleiding voor het ouderportaal.


Inloggevens vergeten?

Zit jij in groep 8?

Thorbecke VO is een actieve openbare scholengemeenschap met vier locaties met de nadruk op talentontwikkeling, sport, bewegen en dans. We motiveren je om het beste uit jezelf te halen!