Beste ouders/verzorgers van onze 4e jaars-examenleerlingen,

De uiterlijke inschrijfdatum voor een MBO-opleiding is vanwege de Coronamaatregelen verschoven van 1 april naar 1 mei 2020. 
Hierbij vragen we de ouders van de 4e jaars-examenleerlingen die nog geen MBO-vervolgkeuze hebben gemaakt, om dit met uw zoon/dochter te bespreken en hem/haar alsnog in te laten schrijven voor een MBO-opleiding voor de gestelde datum van 1 mei 2020.
De mentor zal dit, indien uw kind nog geen studiekeuze heeft gemaakt, in het wekelijkse contact met u bespreken.
Heeft u vragen over de aanmelding bij een MBO-opleiding, dan kunt u het beste contact opnemen met de betreffende MBO-opleiding. Informatie over het Albeda en het Zadkine is te vinden op de onderstaande websites.
Albeda: https://www.albeda.nl/aanmelden-en-intake
Zadkine: https://www.zadkine.nl/StuderenBijZadkine