Checklist - aanmelden op het mbo

De aanmelding van vierdejaars leerlingen op het mbo moet vóór 1 mei 2020 gedaan zijn. Hieronder vindt u een opverzicht van de (noG0 te nemen stappen voordat de aanmelding op het mbo definitief is;

Er is al een studiekeuze gemaakt én het Digitaal Doorstroom Dossier (DDD) is afgerond

 • Heeft u het inschrijvingsbewijs van het mbo al naar de vierdejaars mentor gemaild? Dit moet de mentor namelijk hebben voor de schooladministratie.
 • Het DDD is pas helemaal afgerond wanneer de leerling de akkoordverklaring heeft ingevuld. 
 • Proficiat met de studiekeuze!

Er is al een studiekeuze gemaakt, maar het Digitaal Doorstroom Dossier (DDD) is nog niet afgerond

 • Heeft u het inschrijvingsbewijs van het mbo al naar de vierdejaars mentor gemaild? Dit moet de mentor namelijk hebben voor de schooladministratie.
 • Het DDD wordt ingevuld op de website van Intergrip. De leerlingen hebben hun inloggevens via schoolmail ontvangen. De mentor heeft deze ook.
 • Deel A van het DDD wordt door de leerling ingevuld en opgeslagen. De mentor vult deel B in en tot slot vult de leerling de akkoordverklaring in.

Er is nog geen studiekeuze gemaakt en het Digitaal Doorstroom Dossier (DDD) is nog niet afgerond

 • In deze tijd zijn er geen open dagen of meeloopmogelijkheden op de mbo's. De noodzakelijke informatie zal dus via de websites moeten komen van Albeda en Zadkine of een andere mbo van uw keuze.
 • Leerlingen die nog twijfelen, kunnen een beroepeninteressetest doen via LC-Data.
 • Het DDD kan ook gewoon thuis worden ingevuld. Het DDD wordt ingevuld op de website van Intergrip. De leerlingen hebben hun inloggevens via schoolmail ontvangen. De mentor heeft deze ook.
 • Deel A van het DDD wordt door de leerling ingevuld en opgeslagen. De mentor vult deel B in en tot slot vult de leerling de akkoordverklaring in.
 • Na inschrijving ip het mbo ontvangt u een bewijs van inschrijving. Ons verzoek is deze ook te mailen aan de mentor van de 4e jaars leerling, voor de schooladministratie.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de mentor, maar ook met de LOB-coördinator; dhr. Van den Heuvel