Magister

De school gebruikt het leerlingvolgsysteem Magister. Daarin worden de cijfers van de leerlingen maar ook andere belangrijke zaken vastgelegd. Zo heeft bijvoorbeeld ieder vak een eigen lesplan. Daarbij hoort een studiewijzer en een toetsdossier. Deze zijn terug te vinden in Magister. De studiewijzer helpt je bij terugkijken, vooruitkijken en plannen. Er wordt op verschillende manieren getoetst, en deze toetsen kunnen ook op verschillende manieren meewegen.

Alle ouders hebben toegang tot een deel van dit systeem middels de website en een app voor op de telefoon/tablet. Nieuwe ouders ontvangen in de eerste weken na de start een inlogcode. Ook via de ouderportal via deze website kunnen ouders de studievoortgang van hun kind, het rooster, aanwezigheid en het huiswerk bekijken. Leerlingen hebben eigen inlognaam en wachtwoord.

Docenten voeren cijfers in in Magister. Leerlingen en ouders weten dus altijd precies hoe een leerling er voor staat.

Cijfergeving en rapporten

Alle rapportcijfers zijn het gemiddelde van de sinds het begin van het schooljaar voor dat vak behaalde cijfers. Alle cijfers worden op de rapporten gegeven met één decimaal. Wij kappen de cijfers af na één decimaal. Dit houdt in dat bijvoorbeeld een 6,77 als een 6,7 wordt gezien.

Drie keer per jaar wordt er een rapport uitgereikt. Dit gebeurt na afloop van iedere periode.

Promotienormen

De bevordering naar het volgende leerjaar vindt plaats op basis van de promotienormen en het advies van de docenten. Deze normen worden jaarlijks besproken met de leerlingen. Wanneer u vragen heeft over de promotienormen en/of de studieresultaten neem dan contact op met de mentor, studiebegeleider of vakdocent.

De promotienormen kunt u hier vinden.

Bij de overgangsadvisering wordt er niet alleen gekeken naar de cijfers, maar ook de motivatie, de zelfstandigheid en het gedrag worden nauwlettend beoordeeld.

Ouderavonden

Rondom ieder rapport krijgt u een uitnodiging om met de mentor te praten over de voortgang van uw kind. Alle rapporten dienen door de ouders opgehaald te worden bij de mentor in een kort gesprek.