Voor topprestaties, nu en morgen!

Onderwijs begint bij het leren kennen van de leerling en het ontdekken van zijn/haar talenten. Wanneer de leerlingen worden aangesproken op hun talenten, op datgene waar zij goed in zijn, dan heeft dat een positief effect op hun motivatie om te leren.

Wij hebben onze onderwijskundige visie vertaald in vijf principes:

1. We kennen de leerling, hebben respect voor en zijn betrokken bij ieder van hen.
2. Het onderwijsprogramma is betekenisvol voor leerlingen en gericht op talentherkenning en talentontwikkeling en zet de ambities van de leerlingen centraal.
3. Het pedagogisch-didactische klimaat is inspirerend en activerend, het daagt uit tot (top)prestaties en is veilig.
4. De organisatie en leeromgeving zijn herkenbaar voor leerling en docent, zijn uitstekend ingericht voor hedendaagse en toekomstige vraagstukken en maken leren op maat mogelijk.
5. De leerling ontwikkelt zich tot actief en contructief burger van onze democratische rechtstaat en krijgt hierbij competenties mee die hem/haar vooruitbrengen in de 21e eeuw.

Hoe we deze uitgangspunten vormgeven staat in het Strategisch Beleidsplan TVO 2016-2020.