OUDERRAAD locatie Nieuwerkerk

De ouderraad (OR) van het TVO heeft als algemeen doel de belangen van ouders van leerlingen van deze school te behartigen. Daartoe komen wij, vertegenwoordigers van ouders, ongeveer een keer in de zes weken bij elkaar om te overleggen met de schoolleiding.

De OR heeft grofweg drie hoofdtaken:

1. het onderhouden van contacten tussen schoolleiding en ouders. In onze vergadering vertelt de schoolleiding wat er speelt op school. Hierover informeert de OR u via stukjes in het ouder- en leerlingenbulletin. Wij bekijken nog hoe we de notulen van onze vergaderingen met u kunnen delen. Iedere vergadering bespreken wij daarnaast ‘geluiden van ouders’. Daarvoor zijn wij van u afhankelijk. Als u ergens mee zit kunt u in eerste instantie terecht bij de mentor of afdelingsleiding van de school. Komt u er samen niet uit of signaleert u andere dingen, contact met ons opnemen d.m.v. een vragenformulier. Wij nemen dan contact met u op en bespreken uw ‘geluid’ in de vergadering met de schoolleiding.

2. het beheren van de vrijwillige ouderbijdragen. Deze bijdragen worden onder andere gebruikt om zaken te financieren die de school graag gerealiseerd zou zien en die niet op een andere wijze bekostigd kunnen worden, bijvoorbeeld goede verlichting in de aula. Ook extraatjes voor de leerlingen bij de kerstviering of de diploma-uitreiking worden uit dit potje betaald.

3. het ondersteunen bij diverse activiteiten. Te denken valt hierbij aan het ontvangen van ouders op openingen en bijeenkomsten, het aankleden van de school etc.

De ouderraad van Thorbecke Nieuwerkerk bestaat uit:

Dhr. M. Roos - voorzitter

Mw.N. Houtzager - Vice voorzitter

Mw. F. Faria - penningmeester (duo-schap)

Mw. L. Groenestein - penningmeester (duo-schap)

Mw. C. Smit - secretaris

Mw. T. Damen - lid ouderraad

Mw. T. Kisters - lid ouderraad

Mw. L. Nijgh - lid ouderraad

Mw.E. Wiggelinkhuysen - lid ouderraad

Mw. S. Boedhoe - lid ouderraad

Dhr. E. v.d. Berg - lid ouderraad

Mw. E. Wiggelinkhuysen - lid ouderraad

Mw. J. Wissink- v.d. Kooi - afgevaardigde medenzeggenschapssraad

De leden van de ouderraad zijn in Office365 te bereiken met Ouderraad Nieuwerkerk of via or-nieuwerkerk@tvo-rotterdam.nl

De ouderraad vergadert op de volgende data:

- Dinsdag 13 september 2016

- Dinsdag 11 oktoberber 2016

- Dinsdag 29 november 2016

- Dinsdag 12 januari 2017

- Dinsdag 14 maart 2017

- Dinsdag 20 juni 2017

Inloggen...

Bekijk de handleiding voor het ouderportaal.


Inloggevens vergeten?

Zit jij in groep 8?

De inschrijvingen zijn achter de rug, hopelijk zien we je volgend schooljaar. Aanstaand najaar komt er weer een nieuwe groep 8-pagina!

Heb je nog vragen, kan je altijd contact opnemen met één van onze locaties.