Thorbecke Voortgezet Onderwijs

Ouderbijdragen 2018‐2019

  • Vrijwillige ouderbijdrage: 70 euro
  • Bijdrage sport/theater en dans/media profiel: 180 euro
  • Topsportbijdrage: 180 euro

        Voor het profiel Studiewijs geldt geen eigen bijdrage.

 

 

Inloggen...

Bekijk de handleiding voor het ouderportaal.


Inloggevens vergeten?