Thorbecke Voortgezet Onderwijs

Leerlingvolgsysteem Magister

Zowel leerlingen als ouder(s)/verzorger(s) hebben toegang tot Magister.  U vindt hier onder meer informatie over cijfers, het rooster en absenties.

U kunt inloggen met het mailadres dat u aan de administratie heeft doorgegeven bij de aanmelding van uw kind. Nieuwe leerlingen krijgen aan het begin van het schooljaar inloggegevens.

Als u uw wachtwoord vergeten bent, kunt u zelf een nieuw wachtwoord instellen.

Werkt uw mailadres niet meer? Vraagt u dan nieuwe inloggegevens aan bij mevrouw Hirschfeld, dhirschfeld@tvo-rotterdam.nl.

Inloggen...

Bekijk de handleiding voor het ouderportaal.


Inloggevens vergeten?

Zit jij in groep 8?

Thorbecke VO is een actieve openbare scholengemeenschap met vier locaties met de nadruk op talentontwikkeling, sport, bewegen en dans. We motiveren je om het beste uit jezelf te halen!