Thorbecke Voortgezet Onderwijs

Leerlingvolgsysteem Magister

Zowel leerlingen als ouder(s)/verzorger(s) hebben toegang tot Magister.  U vindt hier onder meer informatie over cijfers, het rooster en absenties.

U kunt inloggen met het mailadres dat u aan de administratie heeft doorgegeven bij de aanmelding van uw kind. Nieuwe leerlingen krijgen aan het begin van het schooljaar inloggegevens.

Als u uw wachtwoord vergeten bent, kunt u zelf een nieuw wachtwoord instellen.

Werkt uw mailadres niet meer? Vraagt u dan nieuwe inloggegevens aan bij mevrouw Hirschfeld, dhirschfeld@tvo-rotterdam.nl.

Inloggen...

Bekijk de handleiding voor het ouderportaal.


Inloggevens vergeten?