Communicatie

Mijn Thorbecke

Via Mijn Thorbecke kunnen ouders en leerlingen inloggen en alle informatie over cijfers, huiswerk, contact met docenten enz. bekijken. ook betalingen lopen via Mijn Thorbecke. Inloggen gebeurt met het mailadres dat bij de school opgegeven is.

Ouderraad

Ter behartiging van de belangen van de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van de locatie, functioneert een zeer actieve ouderraad, die zowel organisatorisch als financieel bijspringt. Kandidaten voor een functie in de ouderraad kunnen zich opgeven bij de administratie. De ouderraad fungeert mede als klankbord voor de directie.

Nieuwsblog

Regelmatig worden er nieuwtjes gepubliceerd op het nieuwsblog op de homepage: NieuwsBlog

Leerlingenraad
De leerlingenraad wordt gevormd door een aantal vertegenwoordigers uit de leerjaren 1 t/m 3. De leerlingenraad heeft een grote invloed bij de invulling van o.a. buitenschoolse activiteiten. Zo worden schoolfeesten door de leerlingenraad georganiseerd. Verder wordt de leerlingenraad regelmatig geconsulteerd over het beleid op de school. Tweemaal per jaar bezoekt de directie de leerlingenraad. Een afvaardiging van de leerlingenraad bezoekt tweemaal per jaar een teamvergadering. Vaste begeleider van de leerlingenraad is dhr. K. Molenaar.

Medezeggenschapsraad

De ouders worden door een 2-tal leden van de ouderraad vertegenwoordigd in de MR. Op dit moment is nog niet bekend wie dit zijn. Mevrouw Spaander en de heer van der Avoort vertegenwoordigen het onderwijzend personeel.

Inloggen...

Bekijk de handleiding voor het ouderportaal.


Inloggevens vergeten?