Thorbecke Voortgezet Onderwijs

VWO-route op Thorbecke V.O. Nieuwerkerk

Waarom VWO doen op onze school?

Onze VWO-route biedt leerlingen met VWO-potentie de mogelijkheid om vanaf het begin uitgedaagd te worden op een passend niveau met meer dan voldoende uitdaging.

Wij geloven dat ook VWO-leerlingen gebaat zijn bij een kleine school met een veilig leerklimaat en veel persoonlijke aandacht en dat is precies wat onze school biedt. Bij ons op school volg je niet alleen een regulier VWO-programma maar zullen we direct al aandacht hebben voor het aanleren van een onderzoekende houding. Tevens geven we je ook de ruimte om door middel van modules de verdieping op te zoeken. Je zult wetenschappelijke vaardigheden op doen, leert een nieuwsgierige houding te ontwikkelen en je zult het creatief denken verder te gaan ontwikkelen. Dat is niet alleen heel leuk om te doen, het helpt je ook te ontdekken waar je interesses liggen, je intrinsieke motivatie te vinden en het bereid je voor op een toekomst in wellicht de wetenschap.

En natuurlijk .... naast als die VWO-vakken en die bijzondere modules kun je net als de andere leerlingen bij ons op school ook een special kiezen. Wil je meer hulp bij het studeren? Kies dan studiewijs. Heb je meer zin om juist lekker te bewegen: kies sport. Wil je iets met theater of dans: ook dat hebben we! Wil je iets met media en entertainment, volg dan dat profiel. Of wat dacht je in combinatie met lekker hockeyen?

Wat is er bijzonder aan jullie VWO?

1. Vanaf leerjaar 1 krijg je les op VWO-niveau

2. We leren je in de vaklessen zelfstandig en onderzoekend te werken.

3. We kijken goed naar wat jij nodig hebt, sommige leerlingen krijgen bijvoorbeeld wel rekenles, anderen niet.

4. Naast de reguliere vakken volg je per jaar 3 spannende uitdagende modules waarin je veel samenwerkt, onderzoekt, ontwerpt en zelf bedenkt. Je presenteert de modules aan ouders en docenten.

Wat zijn dat dan voor modules?

Je doet drie modules per jaar: In die modules leer je heel veel door veel zelf te doen en te onderzoeken. Natuurlijk krijg je uitleg van de docenten over nieuwe dingen en begeleiden ze je, maar je mag ook veel zelf bepalen en onderzoeken. Aan het eind van iedere periode zal je een presentatie moet houden voor genodigden waaronder je ouders en de docenten.

In leerjaar 1 zijn er de volgende drie modules:

Periode 1: durf te denken

In deze module leer je jezelf kennen, zal je gaan reflecteren, maar leer je ook om te kijken naar andere mensen: hoe denken zij en hoe werkt de samenleving werkt? Je kijkt naar het gedrag, leert debatteren en argumenteren en zal over 'moeilijke' onderwerpen mogen meepraten. Je maakt kennis met de grote denkers uit de geschiedenis en leert naar anderen luisteren.

Raakvlakken wetenschappelijke vakken: filosofie, psychologie, sociologie.

Raakvlakken schoolvakken                       : geschiedenis, Nederlands, maatschappijleer, aardrijkskunde

Voorbeelden                                                : sociocratische gespreksvoering, debatclub, filosofieles.

Periode 2: The World and I

In deze module leer je over globalisering, andere landen, maar ook over onze eigen multiculturele samenleving, je leert contact maken met andere culturen in binnen- en buitenland en begrijpt hoe verschillen ontstaan.

Raakvlakken wetenschappelijke vakken: antropologie, Engels, Geografie, Aardrijkskunde, Geschiedenis.

Raakvlakken schoolvakken: geschiedenis, Nederlands, Engels, Maatschappijleer, Aardrijkskunde

Voorbeeld: online uitwisseling met andere scholen, culturen uit je omgeving leren kennen en begrijpen, een goed doel om te steunen.

Periode 3: Weird Science

In deze module leer je over veel over de natuur en de wetenschap. Gekke proefjes, spannende onderzoeken, forensische kennis en gedrag van dieren.... De wereld is gekker dan je denkt.

Raakvlakken wetenschap/schoolvakken : biologie, scheikunde, natuurkunde, aardrijkskunde, wiskunde.

Voorbeeld : Maak met ons een raket en laat een dijk doorbreken in het lokaal.

Hoe kan dat? Moet ik dan heel veel naar school?

Nee, van sommige vakken krijg je een uurtje minder les. Dat kan, omdat je een VWO-leerling bent. Je begrijpt dingen vaak wat sneller, hoeft minder lang te oefenen en je kunt zelfstandig werken. Bovendien komen veel onderdelen van de verschillende vakken terug in de modules. Denk maar aan Nederlands of Engels.

Geen science zonder rekenen!! Geen onderzoek zonder begrijpend lezen!!

En hoe telt het mee?

Wat je doet en leert in de modules, verzamel je in een portfolio. Na iedere periode geef je een presentatie over wat je geleerd hebt. De docent beoordeelt je portfolio, je werkhouding en je presentatie. Dit bespreken jullie ook nog samen, zodat je ervan kunt leren voor een volgende periode. Je krijgt op je rapport: O(nvoldoende), V(oldoende) of G(oed). Je moet minimaal een voldoende hebben om over te gaan.

Ben jij de volgende onderzoeker??

 

Inloggen...

Bekijk de handleiding voor het ouderportaal.


Inloggevens vergeten?

Zit jij in groep 8?

Thorbecke VO is een actieve openbare scholengemeenschap met vier locaties met de nadruk op talentontwikkeling, sport, bewegen en dans. We motiveren je om het beste uit jezelf te halen!