Thorbecke Voortgezet Onderwijs

PTA betekent Programma van Toetsing en Afsluiting. In het PTA boekje kun je lezen welke examenstof wanneer getoetst wordt. Een belangrijke en handig document om je goed te kunenn voorbereiden op toetsen en opdrachten. We noemen dit boekje ook wel het Schoolexamenboekje. 

PTA MAVO klas 3 2019-2021

PTA MAVO klas 4 2019-2020

Inloggen...

Bekijk de handleiding voor het ouderportaal.


Inloggevens vergeten?