Thorbecke Voortgezet Onderwijs

Cijfergeving

Ieder vak heeft een eigen lesplan. Daarbij hoort een studiewijzer en een toetsdossier. Deze zijn terug te vinden in Magister. De studiewijzer helpt je bij terugkijken, vooruitkijken en plannen. Er wordt op verschillende manieren getoetst, en deze toetsen kunnen ook op verschillende manieren meewegen.

Rapportage

Docenten voeren cijfers in in Magister. Leerlingen en ouders weten dus altijd precies hoe een leerling er voor staat. Drie keer per schooljaar krijgen de leerlingen een rapport mee naar huis met de resultaten die in die periode zijn behaald. Per rapport wordt een voortschrijdend gemiddelde vermeld. Dit is het gemiddelde van alle behaalde cijfers op het moment van rapportage. Indien het eindrapport voldoet aan de promotienormen, kan een leerling naar een hoger leerjaar worden bevorderd. Na rapport 1 en 2 worden er oudercontactavonden georganiseerd. Zowel leerlingen, ouders, vakdocenten als mentoren kunnen natuurlijk ook op andere momenten in het jaar een gesprek inplannen. 

 

Inloggen...

Bekijk de handleiding voor het ouderportaal.


Inloggevens vergeten?