Ondernemerschap

"Ondernemerschap als basis voor onderwijs in de 21ste-eeuw"!!

Bij Thorbecke Nieuwerkerk hebben we goed gekeken naar de adviezen van verschillende commissies die zich bezig houden met het onderwijs van de 21ste-eeuw. onze maatschappij verandert voortdurend. En met de maatschappij verandert ook het onderwijs. Past het onderwijs dat wij aanbieden nog wel bij de toekomst?

In de kenniseconomie die Nederland is, leiden we onze leerlingen op om goed te functioneren in de maatschappij. Een uitdagende taak want hoe ziet hun toekomst er eigenlijk uit? 80% van de leerlingen die nu in het basisonderwijs zitten, zullen later banen hebben die we nu nog niet eens kennen. Welke kennis, vaardigheden en attitudes hebben ze straks nodig?

Wij hebben oog voor de mens van de toekomst.

Over één punt is iedereen het eens, 21st -century skills gaan niet alleen over ICT-vaardigheden en media-wijsheid. Ze gaan over een nieuwe manier van leren, leven en werken. Voorbeelden hiervan zijn creativiteit, innovatie, kritisch denken, problemen oplossen, communicatie, samenwerking, aanpassingsvermogen, leiderschap, productiviteit, sociale-vaardigheden en nog veel meer competenties.

Bij Thorbecke Nieuwerkerk vinden we het onze plicht om leerlingen nu al in aanraking te laten komen met bovengenoemde skills.

Praktisch aan de slag in klas 3 MAVO

Door het ondernemerschap in klas 3 MAVO centraal te stellen kunnen de leerlingen twee uur per week werken aan het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden. Leerlingen nemen op een actieve wijze deel aan de lessen en krijgen te maken met een nieuwe interessante belevingswereld. Ze krijgen tijdens de lessen zo veel mogelijk praktische opdrachten waarmee ze aan de slag moeten gaan. Deze opdrachten passen bij het ondernemerschap en hierdoor zullen ze de beroepswereld om zich heen verkennen. Een bijkomend voordeel is dat leerlingen op deze wijze een betere keuze kunnen maken voor het vakkenpakket en hun vervolgopleiding.

Het ondernemerschap wordt gekoppeld aan de volgende vakrichtingen

- Hotelbranche / toerisme
- Zorgbranche
- Detailhandel
- Makelaardij & Bank en verzekeringswezen
- Evenementenorganisatie
- Sport

Een leerling maakt een keuze in een vakrichting zodat het ondernemerschap in de praktische opdrachten hieraan gekoppeld kunnen worden.

Uiteraard maken we gebruik van ons netwerk om de leerlingen ook op bedrijfsbezoek te laten gaan. Ook ouders worden nadrukkelijk verzocht om mee te werken aan de praktische invulling van dit bijzonder uitdagende vak.

Ondernemen doen we zo.

Inloggen...

Bekijk de handleiding voor het ouderportaal.


Inloggevens vergeten?

Zit jij in groep 8

Thorbecke VO is een sportieve openbare scholengemeenschap met veel uitdaging en leuke activiteiten!