Thorbecke Voortgezet Onderwijs

Cambridge English First Certificate

Wil jij nog beter worden in Engels? Dat kan, als je bij ons het Cambridge English First Certificate-programma gaat volgen. We zien steeds vaker dat in het Engels colleges worden gegeven bij HBO-studies. Bij universitaire studies is het Engels vaak de gebruikelijke voertaal. De Engelse taal is dus niet meer weg te denken binnen de vervolgstudies.

In de VWO-brugklas kijken we de eerste maanden naar het niveau Engels van de leerling. Na rapport 1 wordt er door de docenten Engels aangegeven wie aan de norm voldoet om te mogen instappen in het Cambridge First Certificate-programma. Dit programma houdt in dat je elke week een extra uur Engels krijgt tot en met leerjaar 3.

In 3 havo of vwo maken de leerlingen een speciaal examen in Amsterdam. Aansluitend is de mogelijkheid om in de bovenbouw verder te gaan voor Cambridge English Advanced Certificate.

Wat kunt u ervan verwachten?

Wij verzorgen de extra lessen in leerjaar 1 toten met 3 als voorbereiding op het examen Cambridge English First Certificate.

Wat verwachten wij van de leerling?

Leerlingen die deel willen nemen aan het Cambridge English Certificate-programma houden een motivatiegesprek. Van de leerlingen verwachten wij dat ze gemotiveerd het maximale doen om de lessen te volgen en de opdrachten te maken.

Wat verwachten wij van de ouders?

De ouders zijn bij het motivatiegesprek aanwezig. De kosten voor het examen in Amsterdam (in leerjaar 3) zijn voor rekening van de ouders.

Inloggen...

Bekijk de handleiding voor het ouderportaal.


Inloggevens vergeten?