Thorbecke Voortgezet Onderwijs

Het centrum voor jeugd en gezin bij jou op school

Aan Thorbecke Prinsenlaan is een jeugdverpleegkundige van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CIG), Paul van der Zwaan, verbonden. De jeugdverpleegkundige organiseert inloopspreekuren. Daarnaast ziet hij je een aantal keer in het voortgezet onderwijs, in klas 1 en 3.

Klas 1

In het eerste schooljaar het je met de jeugdverpleegkundige een gesprek op school. Samen praat je over hoe het met je gaat. Tijdens dit gesprek kun je vragen stellen over jouw gezondheid en ontwikkeling. Voordat het gesprek plaatsvindt ontvang je twee vragenlijsten om in te vullen. De antwoorden worden samen met jou besproken tidens het gesprek. Daarnaast zal de jeugdverpleegkundige je ook wegen en meten.

Vooraf zal de jeugdverpleegkundige aan je mentor vragen hoe het met je gaat.De gesprekken en vragenlijsten worden altijd vertrouwelijk behandeld en zonder toestemming worden gegevens niet met je ouders en school gedeeld.

Klas 3

In de klas vul je de digitale gezondheidsvragenlijst jij en je gezondheid in. De vragenlijst bestaat uit vragen over jouw gezondheid en leefstijl. Na het invullen krijg je een gezondheidsprofiel te zien met de resultaten van de vragenlijst en handige tips. Aan de hand van de resultaten of als je zelf wilt, nodigt de jeugdverpleegkundige je uitvooreen gesprek. De gesprekken en digitale gezondheidsvragenlijst worden altijd vertrouwelijk behandeld en zonder toestemming worden gegevens niet met je ouders en school gedeeld.

Zorgteam op school

Het zorgteam is een overleg met verschillende deskundigen en verbonden aan de school. Afhankelijk van de vraag kan de school de jeugdverpleegkundige van het CIG uitnodigen om deel te nemen aan het zorgteam.

Inloopspreekuur

De jeugdverpleegkundige organiseert inloopspreekuren voor de leerlingen op school. Tijdens het inloopspreekuur kun je al je vragen stellen, bijvoorbeeld over je gezondheid, omgaan met je ouders, school of seksualiteit. Heb je een vraag of zit je ergens mee? De jeugdverpleegkundige luistert naar je en denkt graag met je mee!

Kijk op posters op school of vraag aan je mentor wanneer de inloopspreekuren zijn.

Vragen?

Hebben jij en je ouders/verzorgers een vraag? Neem dan contact op met de jeugdverpleegkundige van Thorbecke Prinsenlaan:

Paul van der Zwaan

Telefoonnummer: 010-4444602

E-mail: p.vander.zwaal@cigrijnmond.nl

Alles onder een dak

Het CIG bij jou in de buurt is de plek waar je terecht kunt met vragen over gezondheid en verzorging. Als het nodig biedt het CIG je advies en ondersteuning. Naast de jeugdverpleegkundige werken er ook jeugdartsen, doktersassistenten, pedagogen en andere deskundigen om gezond en veilig opgroeien mogelijk te maken.

Ga voor meer informatie over het CIG of voor handige links naar onze website:

www.cigprinsalexander.nl

Inloggen...

Bekijk de handleiding voor het ouderportaal.


Inloggevens vergeten?