Thorbecke Voortgezet Onderwijs

Leerling- en ouderbetrokkenheid

De ouderraad

Ter behartiging van de belangen van de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van de locatie, functioneert een zeer actieve ouderraad, die zowel organisatorisch als financieel bijspringt. Kandidaten voor een functie in de ouderraad kunnen zich opgeven bij de administratie. De ouderraad fungeert mede als klankbord voor de directie.

Nieuwsbulletin

Een aantal keer per jaar wordt er een digitale nieuwsbrief gepubliceerd. Hierin staat alle actuele informatie over de school vermeld. Het ouderblad is ook te vinden op onze website.

De leerlingenraad

De leerlingenraad wordt gevormd door een aantal vertegenwoordigers uit de leerjaren 1 t/m 3. De leerlingenraad heeft een grote invloed bij de invulling van o.a. buitenschoolse activiteiten. Zo worden schoolfeesten door de leerlingenraad georganiseerd. Verder wordt de leerlingenraad regelmatig geconsulteerd over het beleid op de school. Tweemaal per jaar bezoekt de directie de leerlingenraad. Een afvaardiging van de leerlingenraad bezoekt tweemaal per jaar een teamvergadering. Vaste begeleider van de leerlingenraad is dhr. K. Molenaar

Medezeggenschapsraad

De ouders worden door een 2-tal leden van de ouderraad vertegenwoordigd in de MR. Op dit moment zijn dat meneer v/d Berg en mevrouw Nijgh. Mevrouw Spaander en de meneer v/d Avoort vertegenwoordigen het onderwijzend personeel.

Jullie mening telt

Ieder jaar nemen we tevredenheidsenquetes af onder ouders en leerlingen. Maar ook op andere momenten horen we het altijd graag als er iets is! 

 

 

Inloggen...

Bekijk de handleiding voor het ouderportaal.


Inloggevens vergeten?