Kwaliteit

De locatie Nieuwerkerk heeft in 2009 een certificaat Investor in People gekregen. De IIP-stan- daard geeft aan of een organisatie zich op de juiste wijze onwikkelt en tot verbetering van resultaten komt. Verder heeft de school deelgenomen aan School aan Zet. Hierdoor zorgt de school ervoor dat ze alle betrokken partijen informeren bij onderwijskundige vernieuwingen.

Jaarlijks schrijft de vestiging een locatieplan en werkt ze doorlopend aan het verbeteren van de kwaliteit. De speerpunten uit het locatieplan worden gedeeld met de ouders en dient de ouderraad als klankbord voor de ontwikkeling op deze punten.

Verder verantwoordt de locatie zich ook horizontaal door zich te profileren in Vensters voor Verantwoording (www.venstersvoorverantwoording.nl)

Examenresultaten

De school presteert boven het landelijk gemiddelde. Al jaren is de school in staat om meer dan uitstekende resultaten te halen met de examenleerlingen van de MAVO. Vergelijk dat maar gerust eens met de andere scholen in de omgeving!

De slagingsresultaten van de afgelopen jaren zijn:

2010 - 100% 2011 - 98% 2012 - 94% 2016 - 97%

2013 - 100% 2014 - 98% 2015 - 98%

In het schooljaar 2015-2016 had de locatie Nieuwerkerk een slagingsperentage van maar liefst 97%. Ondanks de verzwaarde exameneisen behalen vrijwel alle examenleerlingen het diploma!

Hieronder ziet u de resultaten per vak.

SE is schoolexamen en CSE is het landelijk Centraal Schriftelijk Examen. Het vrschil tussen deze twee examens dient zo gering mogelijk te zijn (maximale afwijking is 0,5)

Examencijfers 2014-2015

VakkenGem. SEGem. CSEVerschil
Nederlandse taal6.816.430.38
Duitse taal6.495.880.61
Engelse taal6.786.93-0.15
Geschiedenis en staatsinrichting6.396.190.20
Aardrijkskunde6.046.60-0.56
Wiskunde6.906.710.19
Natuurkunde6.367.38-1.02
Scheikunde6.176.66-0.49
Biologie6.135.880.25
Economie6.506.54

-0.04

Kunstvakken 2 Tekenen6.896.790.10
Gemiddelde over de vakken6.596.510.08

Resultaat Leerlingtevredenheid

(leerlingen waarderen onze school in 2015-2016 met een 7.1) "Zeer tevreden"

TVO-leerling tevredenheidonderzoek2016201420152010
1. Schoolcultuur7.97.47.27.0
2. Imago van de school7.67.27.26.8
3. Docentgedrag6.66.35.55.7
4. Toetsing en feedback6.56.26.36.0
5. Veiligheid op school7.26.86.97.0
6. Contact leiding en leerlingen7.16.66.76.3
7. Informatie5.75.35.75.6
8. Motivatienvtnvtnvt6.6
9. Begeleiding6.66.36.26.3
10. Schoolgebouw7.57.06.56.4
11. Toezicht7.87.57.57.5

Resultaat oudertevredenheid

(ouders waarderen onze school in 2015-16 met een 7.6)

TVO-ouder tevredenheidonderzoek201620122010
Schoolgebouw 7.67.8
Toezicht 8.37.7
Schoolcultuur 8.07.8
Missie van de school 7.47.2
Docentgedrag 7.26.9
Begeleiding 7.06.9
Veiligheid8.87.77.5
Informatie 7.67.0
Contact met ouders 7.97.5
Omgang met elkaar 7.47.3

Inloggen...

Bekijk de handleiding voor het ouderportaal.


Inloggevens vergeten?