Thorbecke Voortgezet Onderwijs

Nieuwe leden College van Bestuur van BOOR

Sinds dit schooljaar zijn er twee nieuwe leden in het College van Bestuur van schoolbestuur BOOR.
Sinds dit schooljaar zijn er twee nieuwe leden in het College van Bestuur van schoolbestuur BOOR. Huub van Blijswijk en Didier Dohmen bezoeken alle scholen, dus ook Thorbecke Voortgezet Onderwijs. Ze zijn onder de indruk van de enthousiaste en betrokken medewerkers. Ook ouders willen ze graag betrekken bij de ontwikkelingen binnen BOOR. ‘Daarom willen we u regelmatig informeren over de stand van zaken binnen het schoolbestuur. U kunt zelf invloed uitoefenen op het beleid van BOOR door mee te praten in de (gemeenschappelijke) medezeggenschaps-
raden (www.boorbestuur.nl/medezeggenschap). De komen de periode is het versterken van de medezeggenschap van ouders, leerlingen en personeel één van onze prioriteiten. Op www.boorbestuur.nl leest u hoe we verantwoording afleggen. Er is een jaarverslag, jaarplan, kwartaalrapportage en een magazine. Ook korte nieuwsonderwerpen staan hier. ‘
 
Financiën
 
‘Financieel gezien zijn het zware tijden. Maar ondanks de beperkte middelen blijven we ons inzetten voor het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Onze scholen, de BOOR-scholen, moeten de beste scholen worden. ‘
« ga terug

Inloggen...

Bekijk de handleiding voor het ouderportaal.


Inloggevens vergeten?

Zit jij in groep 8?

Thorbecke VO is een actieve openbare scholengemeenschap met vier locaties met de nadruk op talentontwikkeling, sport, bewegen en dans. We motiveren je om het beste uit jezelf te halen!