Thorbecke Voortgezet Onderwijs

Betaling ouderbijdrage

De nota voor de jaarlijkse ouderbijdrage is gisteren per mail naar alle ouders gestuurd. Deze ouderbijdrage is vrijwillig, maar onmisbaar voor de school.

Met uw bijdrage ondersteunt u ons in de realisatie van de onderstaande zaken.

De vrijwillige ouderbijdrage is als volgt opgebouwd:

Bijdrage voor gebruik kluis   € 30,-

Borg voor de kluissleutel (voor eerstejaars en nieuwe leerlingen)  € 12,-

Atlasfonds onderbouw locatie Tattistraat  €   1,50

Atlasfonds onderbouw locatie Prinsenlaan  €   3,-

Kopieerkaart  inclusief tegoed, 1e aanschaf € 12,-

Kopieertegoed €   7,-

Ouderraad € 15,-

Overige faciliteiten € 30,-

Betalen kan via de link in de mail die u ontvangen heeft. 

Wij verzoeken u om het volledige bedrag of een deel daarvan over te maken. Wij hopen dat u het belang van de ouderbijdrage onderschrijft. Als u vragen heeft, kunt u zich wenden tot de financiële administratie, finadmin@tvo-rotterdam.nl.

U bent niet verplicht de ouderbijdrage te betalen. Uw privésituatie kan dusdanig zijn, dat u de bijdrage niet kan betalen. In dat geval kan de school tot kwijtschelding van de ouderbijdragen besluiten. U kunt daartoe een schriftelijk verzoek indienen bij de rector, mevrouw G.E.R. Lambers, Postbus 8833, 3009 AV Rotterdam.

« ga terug

Inloggen...

Bekijk de handleiding voor het ouderportaal.


Inloggevens vergeten?