Thorbecke Voortgezet Onderwijs

Uiteraard blijft Thorbecke in Nieuwerkerk! -Thorbecke in het nieuws

Thorbecke in het nieuws

Als Thorbecke werden wij afgelopen dinsdag en woensdag onaangenaam verrast toen er een artikel in het regionale deel van het Algemeen Dagblad verscheen, waarin de wethouder van onderwijs werd geciteerd. In het citaat wordt aangegeven dat er bij de gemeente Zuidplas een voorkeur tot samenwerking met het Comenius zou zijn en dat het Thorbecke VO uit Nieuwerkerk verdwijnt.

Hierop is vanuit de school gereageerd naar de gemeente Zuidplas.

In zijn reactie gaf de wethouder aan dat de informatie in het artikel onjuist is, dat hier sprake is van een fout citaat en een foute interpretatie door het Algemeen Dagblad. 

Ook  gaf hij dat er overleg is geweest met de krant en dat er rectificatie zal plaatsvinden.

Thorbecke Nieuwerkerk is erg blij met zijn snelle en adequate reactie na onze melding.

Onderstaand treft u de tekst aan zoals deze door de wethouder van onderwijs dhr. Verbeek naar het Algemeen Dagblad is verzonden ter rectificatie.

Met dit bericht hopen wij alle onduidelijkheid weg te nemen. 

Het Thorbecke is en blijft  ook in de toekomst een belangrijke partner in het VO-onderwijs voor de gemeente Zuidplas.

 

P. van den Berg

Directeur Thorbecke Nieuwerkerk

 

 

Bericht voor het AD

 

Het College van B&W en de gemeenteraad hebben unaniem ingestemd met het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs voor de gemeente Zuidplas. 

Samen met de schoolbesturen is de ambitie uitgesproken om te komen tot volledig voortgezet onderwijs in Zuidplas.

Er zijn in het IHP diverse scenario’s beschreven om te komen tot dat volledig voortgezet onderwijs voor vmbo-t, havo en vwo in Zuidplas voor Thorbecke Voortgezet onderwijs en Comenius College. Beide besturen willen hierin samen optrekken.

De beide schoolbesturen hebben een zelfde voorkeursoptie aangegeven. Deze optie in het IHP geeft aan dat in het huidige gebouw van het Comenius College in Nieuwerkerk de vmbo-t leerlingen van beide scholen worden gehuisvest. En er wordt in deze voorkeursoptie in het IHP uitgegaan  van een nieuwe school voor havo en vwo voor Comenius College en Thorbecke Voortgezet Onderwijs. 

Het tijdpad dat wordt beschreven in het IHP geeft aan dat indien er overeenstemming met alle betrokken partners in de regio wordt bereikt, rekening wordt gehouden met de periode 2024-2029. 

De scholen van Thorbecke Voortgezet Onderwijs en het Comenius College zullen op deze manier een volwaardige en groeiende rol in Nieuwerkerk blijven spelen.

 

 

« ga terug

Inloggen...

Bekijk de handleiding voor het ouderportaal.


Inloggevens vergeten?

Zit jij in groep 8?

Thorbecke VO is een actieve openbare scholengemeenschap met vier locaties met de nadruk op talentontwikkeling, sport, bewegen en dans. We motiveren je om het beste uit jezelf te halen!