Onder schooltijd dansen! Dat kan in onze eigen dansstudio's.

We zijn een gecertificeerde DAMU-school. We hebben een samenwerking met Lucia Marthas Institute for Performing Arts, en zijn daarmee een vooropleidingsschool voor mbo- en hbo-dansopleidingen. Alle lessen worden gegeven door docenten van Lucia Marthas - Institute for Performing Arts.

Binnen onze school biedt deze samenwerking 2 danstrajecten:
Highschool dans
Tijdens het normale lesrooster wordt ongeveer 6 uur dans worden aangeboden. Alle lessen worden gegeven door docenten van Lucia Marthas Institute for Performing Arts. Je krijgt les in verschillende dansstijlen waaronder urban, pop show musical, jazz/modern en klassiek. Regelmatig kun je laten zien wat je geleerd hebt, tijdens optredens binnen en buiten de school.
Vooropleiding dans/zang (DAMU)
Iemand die van dans zijn beroep wil maken moet vroeg beginnen. Daarom heeft Lucia Marthas Institute for Performing Arts een vooropleiding. Leerlingen in het voortgezet onderwijs worden voorbereid op eventuele voortzetting op mbo- of hbo-niveau. Zelfs leerlingen van de basisschool kunnen al naar de vooropleiding.
 
Danstalenten in het voortgezet onderwijs kunnen een van de volgende trajecten volgen in Rotterdam:
1. Vooropleiding Bovenbouw mbo & hbo (vbbmh): dit is een vooropleidingstraject op dagelijkse basis naast regulier mavo- of havo/vwo-onderwijs. Het bereidt leerlingen voor op een eventuele doorstroom naar het mbo- of hbo-kunstonderwijs. Bij Thorbecke VO heet dit het vbbmh-traject. Binnen dit traject worden verschillende dansstijlen aangeboden waaronder ballet, urban, pop show musical dans, tap, modern  maar ook zanglessen en fysieke training. Vbbmh klassen krijgen tussen 10 en 15 uur vooropleiding lessen in de week.

Deze opzet valt onder de DAMU-regeling en is te vergelijken met de combinatie onderwijs en topsport, waar Thorbecke Voortgezet Onderwijs als Topsport Talentschool al 20 jaar mee werkt.


2. Vooropleiding bovenbouw buitenschools (Vbbb): binnen dit traject volgen leerlingen na schooltijd 6 tot 10 uur lessen aan Lucia Marthas Institute for Performing Arts.

 

Voor zowel de Highschool dans als de DAMU-vooropleiding moet je auditie doen. Deze vindt meestal plaats in februari, dus voordat je je inschrijft op school. Je kunt je aanmelden voor deze testdag via de groep 8-website (meestal vanaf half/eind november tot vlak voor de testdag).

 

Kosten
De kosten voor zowel de Highschool dans als voor leerlingen die onder de DAMU-regeling vallen, bedragen € 160,- per jaar. Deze bijdrage is verplicht en staat los van de bijdrage die dansacademie Lucia Marthas vraagt.
Contact: mevr Sprenger, fsprenger@tvo-rotterdam.nl.

 

 

Over Stichting DAMU

"De Stichting DAMU werd in 2006 opgericht door de School voor Jong Talent (Den Haag) en het Gerrit van der Veen College (Amsterdam). Doelstelling van de stichting is het behartigen van de belangen van de Nederlandse scholen voor voortgezet onderwijs die in samenwerking met conservatoria en dansvakopleidingen (HBO) aangepaste curricula vormgeven, op basis van de zogenaamde DAMU-regeling, en alles wat daarmede in de meest uitgebreide zin des woords verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De DAMU-regeling biedt scholen – inmiddels zijn het er twaalf –  de mogelijkheid om het curriculum van jonge talenten aan te passen (denk bv. aan vrijstellingen of gespreide examens).
De Stichting is daarin gesprekspartner van Inspectie van het Onderwijs, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de verschillende netwerken Dans en Muziek.
Jong beginnen betekent niet alleen veel muziek- en of dansuren draaien, maar betekent ook een sterke academische vorming gecombineerd met de juiste studiementaliteit en studiehouding. Er is een duidelijke relatie tussen 'het goed op school doen' en 'goed dansen/musiceren'. Het is de taak van de school om het voorbereidend kunstonderwijs te combineren met het reguliere onderwijs en daarin vooral de verbanden aan te geven. Daarin is maatwerk, flexibiliteit en expertise noodzakelijk."

 

Over Lucia Marthas
"Het Lucia Marthas Institute for Performing Arts (LMIPA) is een onderwijsinstituut voor iedereen met talent. LMIPA richt zich op het drieluik van de performing arts: dans, acteren en zang.
 
Wij bieden drie opleidingsroutes: Hbo, Mbo en Vooropleiding. Onze Hbo-opleidingen bieden wij aan onder de vlag van de Hanzehogeschool. In samenwerking met het Noorderpoort verzorgen wij de opleiding Mbo Dansleider/Dans. Ook hebben wij een grote Vooropleiding voor kinderen vanaf groep 3 en een scout-afdeling, waar lessen kunnen worden gevolgd in dans, acteren en zang.
 
LMIPA werd in 1983 door Lucia Marthas opgericht als een kleine particuliere balletschool met één studio in een voormalig woonhuis aan de Van Woustraat in Amsterdam. Vanaf het prille begin heeft LMIPA altijd een eigen koers gevaren. Het LMIPA is een instituut dat midden in het werkveld én de samenleving staat. Talent is waar het bij ons om gaat. Kortom:
 
Waar Talent Excelleert"