Afwezigheid en ziekmelding
Bij ziekte, doktersbezoek e.d. is een telefonisch bericht (010 - 289 04 25) voor 08.30 uur verplicht. Leerlingen die ziek naar huis willen gaan, melden zich eerst af bij de afdelingsleider.
 
Alle verzoeken om lessen om privé-redenen te mogen verzuimen, dienen tijdig schriftelijk (brief of e-mail) ingeleverd te worden bij de afdelingsleider. Leerlingen die ongeoorloofd te veel lessen missen, melden we bij leerplicht.
 
Te laat komen
Leerlingen die te laat zijn worden door de verzuimcoördinator of de conciërge als ‘te laat’ in ons absentenregistratie-systeem gezet. Per halfjaar wordt drie keer te-laat-komen getolereerd. Bij een vierde keer te laat ontvangt de leerling een maatregel. Wanneer iemand herhaaldelijk te laat komt, wordt dit aan leerplicht doorgegeven. Natuurlijk houden wij rekening met het te laat komen wanneer dit komt door overmacht.

 

Zie voor verdere informatie het TVO-brede verzuimprotocol.