Communicatie

Ouderportaal

Via de ouderportaal (bovenaan onze website) kunnen ouders inloggen en informatie over cijfers, huiswerk en rooster bekijken. Ook betalingen lopen via de ouderportaal. Inloggen gebeurt met het e-mailadres dat bij de school opgegeven is. Mocht u uw wachtwoord vergeten zijn, maar uw e-mailadres is gelijk gebleven, dan kunt u heel simpel een nieuw wachtwoord opvragen.

Klassenvertegenwoordigers vormen de leerlingenraad

Minimaal een keer 8 weken is er een overleg tussen de klassenvertegenwoordigers en hun afdelingsleider.
 

Ouderraad

De locatie Merkelbachstraat heeft een actieve ouderraad die regelmatig bijeen komt. Op dit moment komt de ouderraad bij elkaar in combinatie met de ouderraad van de locatie Prinsenlaan. Vanaf augustus 2017 komt de ouderraad van de Merkelbachstraat als zelfstandige ouderraad bij elkaar op de Merkelbachstraat.  

 

Medezeggenschapsraad

In de oudergeleding van de medezeggenschapsraad heeft momenteel een tweetal ouders/verzorgers zitting. De vertegenwoordigers van alle ouders/verzorgers worden via deze raad betrokken bij het beleid van de school.
 

Nieuwsblog

Regelmatig worden er nieuwtjes gepubliceerd op het nieuwsblog op de homepage: NieuwsBlog

 

Nieuwsbulletin

Alle ouders (en leerlingen) krijgen minimaal één keer per maand een Nieuwsbulletin met informatie over onze school.
 
In het kader van het milieu (o.a. terugdringen papier- en inktgebruik) en een kostenbesparing, versturen wij het Nieuwsbulletin en de brieven zoveel mogelijk digitaal.
​Ontvangt u geen Nieuwsbulletin of andere brieven, neem dan contact op met de mentor om te controleren of uw e-mailadres correct in ons systeem staat.

 

Inloggen...

Bekijk de handleiding voor het ouderportaal.


Inloggevens vergeten?