Thorbecke Voortgezet Onderwijs

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

In het Programma van Toetsing en Afsluiting staat precies aangegeven welke onderdelen worden getoetst/afgevinkt tijdens dit schooljaar. Er is een apart PTA-boek voor leerjaar 3 en een apart PTA-boek voor leerjaar 4. Het PTA-boek is ook via de e-mail gestuurd naar de betreffende ouders/verzorgers en leerlingen.

Klik hier op PTA boek 3-mavo 1819 - versie 20 september.pdf om het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) leerjaar 3 te bekijken 

Klik hier op PTA boek 4-mavo 1819 - versie 20 september.pdf om het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) leerjaar 4 te bekijken 

 

Inloggen...

Bekijk de handleiding voor het ouderportaal.


Inloggevens vergeten?