Thorbecke Voortgezet Onderwijs

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

In het Programma van Toetsing en Afsluiting staat precies aangegeven welke onderdelen worden getoetst/afgevinkt tijdens dit schooljaar. Er is een apart PTA-boek voor leerlingen die in leerjaar 3 zitten. Dit PTA-boek laat het PTA zien voor de schooljaren 19/20 en 20/21. 

Voor leerlingen die in het schooljaar 19/20 in leerjaar 4 zitten, is een apart PTA-boek. 

Klik hier op  PTA boek 3 en 4 mavo 1920-2021.pdf om het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) voor de huidige leerjaar 3 te bekijken.

Klik hier op  PTA boek 4-mavo 1920.pdf om het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) voor het huidige leerjaar 4 te bekijken.

 

Inloggen...

Bekijk de handleiding voor het ouderportaal.


Inloggevens vergeten?

Zit jij in groep 8?

Thorbecke VO is een actieve openbare scholengemeenschap met vier locaties met de nadruk op talentontwikkeling, sport, bewegen en dans. We motiveren je om het beste uit jezelf te halen!