Thorbecke Voortgezet Onderwijs

De dagelijkse onderwijspraktijk

Alle leerlingen volgen in leerjaar 1 t/m 3 volgen een lesrooster met  ±36 lessen per week. In leerjaar 4 kan het aantal lesuren verschillen per leerling i.v.m. het gekozen vakkenpakket. Een lesuur duurt 45 minuten. Hieronder staan de lestijden. Wij streven ernaar om dinsdag het 8e en 9e uur geen les te geven i.v.m. vergaderen medewerkers en op vrijdag het 9e uur geen les te geven. 

LesuurOnderbouw
  
108.30 - 09.15 uur
209.15 - 10.00 uur
310.00 - 10.45 uur
pauze 
411.15 - 12.00 uur
512.00 - 12.45 uur
612.45 - 13.30 uur
pauze 
714.00 - 14.45 uur
814.45 - 15.30 uur
915.30 - 16.15 uur

 

In de agenda op de website staat de jaaragenda met daarin de belangrijkste gebeurtenissen. U kunt de jaaragenda ook terugvinden in onze online schoolgids.

Rooster

Ouders/verzorgers kunnen het rooster zien via de Magisterapp. Leerlingen en ouders/verzorgers hebben toegang tot de Zermelo-app of website waar ze het rooster online kunnen zien.  De Zermelo-website wordt door ouders/verzorgers gebruikt om de 10-minutengesprekken aan te vragen en om vakkenpakketkeuzes (en daarmee ook het bovenbouwprofiel) vast te leggen. 
 

Dagrooster

Het dagrooster wordt dagelijks op het informatiescherm in de aula bekend gemaakt. Leerlingen kunnen daar elke dag de eventuele aanpassingen op het rooster zien. Het rooster (inclusief wijzigingen) zijn te zien via de Magister-app.
 

Lesuitval

Lessen die uitvallen door bijvoorbeeld ziekte van een docent, worden waar mogelijk opgevangen. Vergaderingen vinden zoveel mogelijk plaats na schooltijd. Enkele keren per jaar is er een algemene personeelsvergadering, een studiedag of een rapportvergadering. Deze momenten staan in de agenda van deze website vermeld.
 

Afwezigheid en ziekmelding

Bij ziekte, doktersbezoek e.d. is een telefonisch bericht (010 - 289 04 25) voor 08.30 uur verplicht. Leerlingen die ziek naar huis willen gaan, melden zich eerst af bij de afdelingsleider.
 
Alle verzoeken om lessen om privé-redenen te mogen verzuimen, dienen tijdig schriftelijk (brief of e-mail) ingeleverd te worden bij de afdelingsleider. Leerlingen die ongeoorloofd te veel lessen missen, melden we bij leerplicht.
 

Te laat komen

Leerlingen die te laat zijn worden door de verzuimcoördinator of de conciërge als ‘te laat’ in ons absentenregistratie-systeem gezet. Per halfjaar wordt drie keer te-laat-komen getolereerd. Bij een vierde keer te laat ontvangt de leerling een maatregel. Wanneer iemand herhaaldelijk te laat komt, wordt dit aan leerplicht doorgegeven. Natuurlijk houden wij rekening met het te laat komen wanneer dit komt door overmacht.
 

Rechten en plichten

Alle rechten en plichten van de leerlingen worden nauwgezet beschreven in het “Leerlingenstatuut”, dat op onze website staat.
 
 

Inloggen...

Bekijk de handleiding voor het ouderportaal.


Inloggevens vergeten?

Zit jij in groep 8?

Thorbecke VO is een actieve openbare scholengemeenschap met vier locaties met de nadruk op talentontwikkeling, sport, bewegen en dans. We motiveren je om het beste uit jezelf te halen!