De dagelijkse onderwijspraktijk

Alle leerlingen volgen in de eerste 2 leerjaren een lesrooster met 36 lessen per week. Na deze periode is het aantal lessen verschillend vanwege de examenprofielen. De lessen starten in principe om 08.30 uur, één lesuur duurt 45 minuten. Hieronder staan de lestijden. 

LesuurOnderbouw
007.45 - 08.30 uur
108.30 - 09.15 uur
209.15 - 10.00 uur
310.00 - 10.45 uur
pauze 
411.15 - 12.00 uur
512.00 - 12.45 uur
612.45 - 13.30 uur
pauze 
714.00 - 14.45 uur
814.45 - 15.30 uur
915.30 - 16.15 uur
1016.15 - 17.00 uur
 

Het 0e en 10e uur worden beperkt ingezet. In leerjaar 1 proberen we dit volledig te voorkomen.

In de agenda op de website staat de jaaragenda met daarin de belangrijkste gebeurtenissen.

Rooster
Leerlingen en ouders kunnen het rooster zien via het Ouderportaal of het Leerlingportaal op de homepage van de site.
 
Dagrooster
Het dagrooster wordt dagelijks op de informatieschermen bekend gemaakt. Leerlingen kunnen daar elke dag de eventuele aanpassingen op het rooster zien. Het dagrooster is ook te zien op de Zermelo-app.
 
Lesuitval
Lessen die uitvallen door bijvoorbeeld ziekte van een docent, worden waar mogelijk vervangen. Vergaderingen vinden zoveel mogelijk plaats na schooltijd. Enkele keren per jaar is er een algemene personeelsvergadering, een studiedag of een rapportvergadering. Deze momenten staan in de agenda van deze website vermeld.
 
Afwezigheid en ziekmelding
Bij ziekte, doktersbezoek e.d. is een telefonisch bericht (010 - 289 04 25) voor 08.30 uur verplicht . Leerlingen die ziek naar huis willen gaan, melden zich eerst af bij de verzuimcoördinator.
 
Alle verzoeken om lessen om privé-redenen te mogen verzuimen, dienen tijdig schriftelijk ingeleverd te worden bij de verzuimcoordinator. Bij de verzuimcoördinator of de afdelingsleider kunnen leerlingen een formulier voor verlofaanvraag halen.Leerlingen die ongeoorloofd te veel lessen missen, melden we bij leerplicht.
 
Te laat komen
Leerlingen die te laat zijn worden door de verzuimcoördinator als ‘te laat’ in ons absentenregistratiesysteem gezet. Tevens krijgen de leerlingen een aantekening op hun Te-Laat-Kaart. Per schooljaar wordt drie keer te-laat-komen getolereerd. Bij een vierde keer te laat ontvangt de leerling een vierkant rooster voor drie dagen. Wanneer iemand herhaaldelijk te laat komt, wordt dit aan leerplicht doorgegeven. Natuurlijk houden wij rekening met het te laat komen wanneer dit komt door overmacht.
 
Rechten en plichten
Alle rechten en plichten van de leerlingen worden nauwgezet beschreven in het “Leerlingenstatuut”, dat op de site staat.
 

Inloggen...

Bekijk de handleiding voor het ouderportaal.


Inloggevens vergeten?