Algemene gegevens

Inrichting van het onderwijs op de locatie Merkelbachstraat - mavo.

 

De organisatie

Elke klas wordt begeleid door een mentor. De mentor bewaakt de resultaten en het welbevinden van individuele leerlingen. De afdelingsleiders zijn voor leerlingen het aanspreekpunt met wie ze algemene zaken kunnen bespreken. De locatiedirecteur is verantwoordelijk voor de algehele organisatie van de locatie.
 

Onderbouw mavo

Op de locatie Merkelbachstraat worden alle basisvormingsvakken gedurende twee jaar aan alle leerlingen aangeboden. Bovendien profileert de locatie zich als een school met bijzondere aandacht voor talentontwikkeling op gebied van sport en dans.
 
In leerjaar 1 t/m 2 mavo volgen de leerlingen voor 80% van hun schooluren de verplichte vakken van de basisvorming. De overige 20% besteden zij o.a. aan hun onderbouwprofiel. Dit betreft een vrije ruimte die elke school in Nederland mag invullen. Op Thorbecke Merkelbachstraat maken wij de keuze om deze uren in te vullen met verschillende vormen van sport of dans. Je kunt de vrije ruimte maar één keer invullen. Daarom bieden wij onze leerlingen bijvoorbeeld geen muziek of handvaardigheid. Leerlingen die niet specifiek een dans- of sportprofiel volgen zijn ook op de Merkelbachstraat van harte welkom. De reguliere lleerlingen gebruiken de tijd die zij 'extra' hebben t.o.v. de andere leerlingen voor het werken aan de weektaken. Hierdoor hebben reguliere leerlingen minder huiswerk.
 
 

Bovenbouw mavo

In de bovenbouw mavo is de structuur wezenlijk anders. Leerlingen kiezen een onderwijsprofiel met een bijbehorend vakkenpakket.
 
Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat de aansluiting tussen mavo en het mbo beter kan. De aansluitingsproblemen hebben te maken met zelfstandigheid, maar ook met zaken als spelling, rekenen en onderzoek kunnen doen. Ten einde onze leerlingen ruim voldoende bagage mee te geven voor hun vervolgonderwijs bieden we de leerlingen naast de reguliere vakken ook vaardighedenuren.
 

Inloggen...

Bekijk de handleiding voor het ouderportaal.


Inloggevens vergeten?